Стхаяр — мухбирар

“Лезги газетдин” 100 йисан къаршидиз

Чи халкь чаз виридаз гзаф истеклу ва масан тир “Лезги газетдин” виш йисан къаршидиз физва. Ри­кIерик шадвал кутадай ва вичихъ лап чIехи метлеб авай вакъиа я им. Уьлкведин уьмуьрда, сиясатдин гьар гьи шартIара хьайитIани халкьдиз, адан яшайишдиз, гьал-агьвалдиз мукьва, жемятдин терефдар яз, баркаллу рехъ фенвай ва гилани и рехъ уьтквемвилелди давамарзавай чи багъри газет Дагъустан­дин­ милли изданийрин жергеда лап хъсанбурукай сад хьуник редакциядин  къуллугъчийрихъ галаз са­нал­ адан умудлу даяхар, “япарни ви­лер”­ тир мухбиррини чпин зегьметдин лайихлу пайни кутуна ва ку­тазва­.

Жуван и макъалада заз чеб гзаф йисара таниш тир, мукьувай чизвай кьве мухбирдикай — стхаяр тир Багъиш  ва  Эдуард  Багъишеврикай суьгьбетиз кIанзава — “Лезги газетдин” юбилейдихъ галаз ала­­къалу яз им кутугай, лазим кар яз аквазва заз. Ери-бине Дакъузпара райондин Къаракуьре хуьряй тир и кьве стхадини чпин уьмуьрдин хейлин йисара, метлеблу макъалаяр кхьиз, милли газетдихъ галаз сих  алакъа хвена (Багъиш Маллаевич чи арада амач, вичиз Аллагьди рагь­метрай), Эдуарда, вичин 80 йи­салайни алатнавай яшаризни килиз тавуна, гилани хуьзва.

Докъузпара райондин баркаллу рухвайрикай сад тир Багъиш Маллаевич Багъишев гзаф савадлу, кар  алакьдай тешкилатчи яз неинки хайи районда, гьакI Кьиблепатан ви­ри Дагъустандани, иллаки къадим Дербентда, машгьур хьана, адан тIвар­ гилани элдин мецерал алама. Тешкиллувилин жигьетдай бажарагълувал ва алакьунар авай Ба­гъиш­­­ Маллаевича хейлин йисара хайи райондин комсомолриз регьбервал гана (ВЛКСМ-дин райкомдин 1-секретарь яз), райисполкомда жавабдар къуллугъдал хьа­на­. Вичихъ яратмишунрин барадайни алакьунар авай ада гуьгъуьнин йисара До­къузпара райондин “Со­циа­ли­зм­дин пайдах” газетдин редакторвилени бегьерлудаказ кIвалах­на.

Рагьметлу Малла бубадин хизан Дербентдиз куьч хьана, ина цIийи ери-бине кутурлани, Багъиш Багъишева мухбирвилин, журналиствилин кеспи давамарна — сифтедай шегьердин “Коммунизмдин пайдах” газетдин редактордин заместителвиле, ахпа и газетдин редакторвиле кIвалахна.

Къейдна кIанда хьи, вичин баркаллу ва итижлу уьмуьрдин эхи­рим­жи йисаралди Багъиш Маллаевича “Лезги газетдихъ” галазни сих алакъа хвена. Адан макъалаяр, очеркар, зарисовкаяр авачир газетдин нумра тек-бир жедай.

Б.Багъишеваз печатдин хиле гзаф  йисарин баркаллу зегьметдай  Дагъустан Республикадин ва Россиядин Федерациядин культурадин лайихлу работниквилин тIвар гана.

Вичихъ уьмуьрда, яшайишда, гьа жергедай яз яратмишунрани, гзаф терефрин бажарагъ, алакьунар хьун инсан патал бахтлувал я. Гьа ихьтин бахтлувилин сагьиб зазни вич багъри кас хьиз хьайи Ба­гъиш Багъишевни тир. Заривилин, драматургвилинни бажарагъ авай адан къелемдикай са шумуд ктаб, лезги ва урус халкьарин дуствиликай суьгьбетзавай пьесаяр (“Духтур Тавриз”, “Дагълара амукьай рикI”, “Есирар” хкатнава. Абур лезги театрди сегьнеламишна.

Дербент шегьердин газетдин ре­дакцияда гьакъисагъвилелди кIва­лахай йисара Багъиш Багъишева журналиствилин пеше, вичин тежриба гзаф жегьилризни чирна, кIанарна. Шегьердин ва Дербент райондин газетрин редакцийра къенин юкъузни кIвалахзавай Ариф Гьуьсейнов, Татьяна Мусаидова, То­фик Мирзеханов, Наида Баширова ва  са жерге маса журналистар гьа ихьтинбурукай я.

— Багъиш Маллаевичан журналиствилин тарсар, адан тежриба кIвалахда, пешедин рекьяй зун патал халис мектеб хьана, — чIехи гьуьрметдалди рикIел хкизва  “Дербентские новости” газетдин гилан редактор Наида Башировади. — Рагьмет хьурай вичиз!

Багъиш Маллаевичан гъвечIи стха, тIвар-ван авай актер, Дагъус­тан­­­дин халкь­дин артист Эдуард Ба­гъи­шевни “Лезги газетдин” активный мухбиррикай сад я. Ада вичин чIехи стхадин кар агалкьунралди давамарзава.

Эдуард Багъишеван макъалайрин, гъвечIи гьикаяйрин, юморескайрин  тематика девлетлуди  я.  Ада гзафни-гзаф пешедин рекьяйни вичин дустар тир актеррикай метлеблу очеркар кхьизва, абур “Лезги газетдин”  чинриз акъатзава.

Тежрибалу мухбир Эдуард Ба­гъишеван очеркрин игитар неинки лезги, гьакI Дербентда авай табасаранрин, азербайжанрин ва татрин театррин актерарни я. Гьавиляй адаз гьа коллективрани еке гьуьрмет ава.

Яшар 84-дав агакьнаватIани, Эдуард Маллаевич рикI алай мухбирвилин кIвалахдивай къерех хьан­вач. “Лезги газетдиз” хьиз, ада “Дербент”, “Дербентские новости”, ва “Дербентские известия” газетризни макъалаяр, очеркар кхьизва, и кардал шадвални ийизва.

Зани, Эдуард Багъишевахъ элкъвена, икI лугьузва: вахъ кIубан­вал, генани яргъи уьмуьр, мухбирвилени мадни агалкьунар хьурай, зи дуст, юлдаш ва къелемдаш!

Нариман Къарибов


Всего просмотров: 100
Подпишитесь на наши каналы:

Читайте также:


Новости партнеров

Яндекс.КартыКарта распространения коронавируса в России и мире