«Самур» газетдикай

2012-йисан январдиз Азербайжандин лезги чIалал акъатзавай республикадин газет тир «Самурдин» 20 йис тамам хьана. Алатай 20 йисан къене гьикьван кIевера гьатнатlани, акъатдай мумкинвилер михьиз атlай чlавар хьанатlани, редакциядин коллективдилай гьар са лезгидин хиве жавабдарвал...