Лезги чIалан падежар

Асул падеж — вуж? вуч? Актив падеж — ни? куь? Талукьвилин падеж — нин? куьн? Гунугин падеж — низ? квез? Секинвилин сад лагьай падеж — не? кве? Секинвилин кьвед лагьай падеж — нел? квел?...

Лезги гьарфалаг (алфавит)

А а Б б В в Г г Гъ гъ Гь гь Д д Е е Ё ё Ж ж З з И и Й й К к Къ къ Кь кь КӀ кӀ...