Лезги чIалан сувар

20-апрелдиз Эминхуьруьн юкьван мектебда, СтIал Сулейман дидедиз хьайидалай инихъ 155 йис тамам хьунин сергьятра аваз, лезги чIалайни эдебиятдай кьиле тухвай олимпиада хайи чIалан чIехи сувариз элкъвена. Мярекатда Кьиблепатан Дагъустандин 6 райондайни 1 шегьердай 50 аялди иштиракна. Абурун арада Ахцегь, Докъузпара, Кьурагь, Мегьарамдхуьруьн, СтIал Сулейманан, Хив районрин, Дербент шегьердин 10-классра кIелзавайбур авай.

Эгер вилик йисара и олимпиада­ СтIал Сулейманан райондин админис­трациядин куьмекдалди «Лезги газетдин» редакциядини мергьяматлувилин­ «ЛЕКИ» фондуни тешкилзавайтIа, цIи тешкилатчийрин жергейрик лезгийрин­ милли медениятдин федеральный де­ре­жадин автономияни (ФЛНКА) экечI­навай. И кардихъ галаз алакъалу яз, алай йисуз лезги чIалай кьуд лагьай сеферда кьиле тухвай «акъажунрин» кIвенкIвечи чкайрин кьадарни 10-далай 15-дал кьван артухарнавай. Пулдин пишкешрин фонд 280 агъзур манатдиз барабар тир. Гаф кватай чкадал лагьана кIанда, гьукуматдин патай са куьмекни авачиз, жумарт, хайи чIалахъ рикI кузвай стхайрин къуватралди тухузвай ихьтин олимпиада Дагъустанда мад са миллетдини тешкилзавач. Гьакъи­къатдани, эхиримжи йисара лезги районра образованидин хиле тухузвай мярекатрин (олимпиадаяр, конкурсар, викторинаяр) кьадар аквадайвал гзаф хьанва. Гъалибчийриз, кIвенкIвечи чкаяр кьурбуруз пулдин хъсан пишкешарни гузва. И карди аялрик руьгь кутазва ва чпин алакьунриз лайихлу къимет гузвайди гьиссайла, абур кIелунрин рекьяй мадни вилик физ алахъзава.

Олимпиададиз атанвай гьуьрметлу­ мугьманрин арада РД-дин Гьукуматдин­ Председателдин заместитель Нариман­ Абдулмуталибов, РД-дин милли сиясат­дин ва динрин крарин рекьяй министр Энрик Муслимов, СтIал Сулейманан­ райондин кьил Саид Темирханов, ФЛНКА-дин президент Васиф Гьасанов, «Лезги газетдин» кьилин редактор Мегьамед Ибрагьимов, «ЛЕКИ» фондунин векил Руслан Мегьтиханов, машгьур меценат Нариман Гъазалиев, журналист, жемиятдин векил Альберт Эседов, гьикаятчи, филологиядин илимрин кандидат Сардар Абил, СтIал Сулейманан райондин образованидин управленидин начальник Гьуьсейн Шихбабаев ва масабур авай. Мярекат Эминхуьруьн юкьван мектебдин директор Рагьман Османова ачухна ва олимпиада кьиле тухун патал гаф тешкилатчийриз гана.

Аялар 4 дестедиз пайнавай ва тапшуругъар тамамарун патал абуруз са сятни зур вахт ганвай. Тапшуругъар кьуд паюникай ибарат тир: «Текст-диктант», «Жуьреба-жуьре тапшуругъар», «Тес­тер» ва «Гафунин составдин разбор». Къазанмишиз жезвай баллрин вини кьадар 115 балл тир.

Олимпиададин иштиракчийрин кIва­лахриз къиметар «Лезги газетдин», «ЛЕКИ» фондунин ва ФЛНКА-дин векилри гана. Жюридин председатель «Лезги газетдин» кьилин редактордин заместитель Куругъли Ферзалиев тир. Тешкилатчийри кьасухдай жюридик мектебра лезги чIалан тарсар гузвай муаллимар кутунвачир.

Олимпиададин нетижаяр ихьтинбур­ хьана: 1-чка — Рамиля Къанберова, Мегьарамдхуьруьн райондин Филерин мектеб (30 агъзур манат); 2-чка — Сусанна Межидова, Хив райондин ЗахитIрин мектеб (25 агъзур манат); 3-чка — Фатима Мингьажидинова, Мегьарамдхуьруьн райондин Къуйсунрин хуьруьн мектеб (20 агъзур манат); 4-чка — Хадижа Гьамзатова, СтIал Сулейманан райондин Агъа СтIал-Къазмайрин мектеб (18 агъзур манат); 5-чка — Шамсият Шихрагьимова, СтIал Сулейманан райондин Кьулан СтIалрин мектеб (16 агъзур манат); 6-чка — Сумая Абдурагьимова, СтIал Сулейманан райондин Цмуррин мектеб (14 агъзур манат); 7-чка — Зиният Агьмедова, Докъузпара райондин Усугъчайдин мектеб (12 агъзур манат); 8-чка — Ульяна Байрамалиева, Мегьарамдхуьруьн райондин Хожа-Къазмайрин мектеб (10 агъзур манат); 9-чка — Гуьлнара Самедова, Ахцегь райондин ЦIийи Усуррин мектеб (8 агъзур манат); 10-чка — Алина Кери­мова, Мегьарамдхуьруьн райондин Уружбайрин мектеб (6 агъзур манат); 11-чка — Абдулла Мегьамедов, Ахцегь райондин Луткунрин хуьруьн мектеб (5 агъзур манат); 12-чка — Изабелла Шихнабиева, СтIал Сулейманан райондин ЦIийи Макьарин мектеб (5 агъзур манат); 13-чка — Зульфия Магьамадалиева, Кьурагь райондин Къумухрин мектеб (5 агъзур манат); 14-чка — Имран Эюбов, Докъузпара райондин ЦIийи Къаракуьредин мектеб (5 агъзур манат); 15-чка — Камилла Пашаева, СтIал Сулейманан райондин Вини СтIалрин мектеб (5 агъзур манат).

Къейд ийин хьи, кIвенкIвечи чкаяр кьур аялрин муаллимарни 5-10 агъзур манатдин кьадарда аваз пулдин пишкешриз лайихлу хьана. Идалайни гъейри­, гьам аялриз, гьамни муаллимриз дип­ломар, ктабар ва маса савкьатар гана.

Агьмед  Магьмудов