Гегьенш мумкинвилер ачухда

12-мартдиз РД-дин Гьукуматдин Пред­седатель Артем Здунова “Ге­о­скан” ком­апанийрин дестедин векилрин иштираквални аваз Да­гъус­тан Республикадин мулкарал кадастрдин ва рекъемлами­шунин (цифровизациядин) кIвала­хар кьилиз акъудунин месэладай совещание тухвана.

“Геоскан” ГК-дин правленидин председатель Алексей Семенова малумарайвал, компания пилотар авачиз лув гудай коммерциядин кьве жуьредин аппаратар акъудунал машгъул жезва. “Ихьтин жуьредин аппаратар ишлемишуни, лап тIи­мил­ харжияр авуналди, шегьерра авай гьалариз талукь яз гъиле-гъил аваз тамам, важиблу ва вахт-вахтунда цIийи хъийизвай делилар агакьардай мумкинвал гузва. Ихьтин делилри кьабулзавай къараррин ери хкажиз ва идара авунин кIвалахдин менфятлувал артухариз куьмекда”, — къейдна ада.

Идалайни гъейри, А.Семенова малу­марайвал, гьавадай килигуни мал-мулку­нин имаратрал ва чилин участокрал гуьз­чивалдай гегьенш мумкинвилер ачухда. “Шикилар ягъу­нин нетижада агакьзавай пуд кIалубдин моделри объектар авай гьалдиз къимет гунин, абур договор­рихъ ва нормативрихъ галаз кьазвани, авачни­ чирунин карда куьмекда. Пешекарривай договорралди хиве тунвай мажбурнамаяр гьикI кьилиз акъудзава­тIа, чкадал те­фена, ахтармишиз, чилин ко­декс чIуру­нин дуьшуьшар дуьздал акъу­диз жеда. Керчек делилри чил кирида кьунин къимет ва маса къачунин къимет ягъалмиш тахьана тайинардай мумкинвални яратмишда. Чилин участокар гьа­къикъатда иш­­лемишунин сергьятринни мал-мулкуниз талукь государстводин кадастрдин делилрин арада авай фаркьни дуьздал акъуддай мумкинвал арадал къведа. Ида чил кирида кьунай йисан къене гун лазим тир гьа­къи бес кьадарда­ агакьар тавунин вилик пад кьадай, цIуд миллион манатралди пулар чкадал хкидай мумкинвал гуда”, — алава хъувуна ада.

РД-дин архитектурадин ва шегьерра эцигунар кьиле тухунин рекьяй Комитетдин председатель Незир Гьуьсейнован фикирдалди, регионда и технология ишлемишуни шегьеррин ва хуьрерин генеральный планар арадал гъунин кIвалах хейлин хъсанарда.

ДГУ-дин ректор Муртузали Рабаданова, вуз и барадай санал кIвалахиз гьазур тирдахъ инанмишвал къалуруналди, кьилди къачур­тIа, лагьана: “Чун “Геоскан” ГК-да базовый кафедра тешкилунин пата­хъай икьрардал атанва ва чна образов­а­нидин рекьяй са шумуд проект кардик кутада”.

Совещанидал авур рахунриз баян гуналди, Дагъустандин премь­ерди къейд авурвал, “Геоскандихъ” галаз санал кIва­лахуни хейлин месэлайрай тайиндаказ кьил акъуддай мумкинвал гуда. “Уьлкве­дин­ ма­са субъектра ихьтин техно­ло­гияр­ иш­лемишунин барадай хъсан тежриба кIватIнавайди фикирда кьуналди, чна ахь­т­ин къурулуш Да­гъус­тандани кардик ку­­тунин менфятлувал гьихьтинди жеда­тIа, мукьуфдивди ахтармишна чирна кIан­­да”.

«Лезги газет»


Всего просмотров: 15

Читайте также: