Дуьньяда

Алакъаяр цIийи хъийиз кIанзава

Белоруссиядин президент А.Лукашенкоди Вашингтондихъ галаз алакъа­яр цIийи кьилелай башламишиз кIанзавайдакай малумарна. ТАСС-дин чешмеди хабар гузвайвал, и фикир ада США-дин президентдин милли х­атасузвилин рекьяй меслятчи Болтонахъ галаз гуьруьш хьайи чIавуз раижна.

Америкадин чиновник Белоруссиядиз атун Лукашенкоди тарихдин вакъиадив гекъигна. Къейд авурвал, ихьтин вини дережадин векилар Белоруссиядиз фадлай атанвачир. Адан гафарай, Болтон мугьманвиле­ хьунихъ галаз алакъалу месэлади гзафбурук гъулгъула кутунатIани, а гуь­руьшдихъ Минск патал хъсан метлеб ава.

Лукашенкоди Болтоназ кьве уьлкведиз талукь вири месэлаяр дуствилелди веревирдун теклифна ва гележегда Минскдини Вашингтонди алакъада аваз санал кIвалахунин къайдаярни адалатлудаказ къейд авун хиве кьуна.

Алай асирдин сифте кьилерилай инихъ Белоруссиядиз США-дин вини дережадин векил атанвачир. 2008-йисалай Белоруссияда Америкадин посолни амач. А чIавуз Белоруссиядин регьбер­ди Вашингтонда авай чпин посолдиз уьлкведиз акси яз санкцияр малумарайдалай кьулухъ меслятар-веревирдер авун патал эвер хъувунай. Са тIимил вахт арадай фейила, Америкадин посолни Минскдай хъфена­.

Зеленскийдизни теклиф ракъурда

Россияди Украинадин президент В.Зеленскийдиз Ватандин ЧIехи дяведа Гъалибвал къачурдалай инихъ 75 йис тамам хьуниз талукь яз 2020-йисан 9-майдиз Москвада кьиле фидай юбилейдин суварик теклифдайвал я. Идан гьакъиндай малумат “Новости” РИА-диз Россиядин Президентдин куьмекчи Юрий Ушакова раижна.

Адан гафарай, суварин юкъуз Россиядин меркездиз атунин къаст авайди 17 уьлкведин регьберри тестикьарнава. Абурун жергеда Индия, Франция,­ Ку­ба, Венесуэла, Белоруссия, Молдавия, Сербия, Чехия ва масабур ава­. Ушакова алава хъувурвал, Дональд Трампа и теклиф хушдиз кьа­бул­на­тIани, США-дин терефди теклифдиз талукь яз гьелелиг тайин жа­ваб ганвач­.

2018-йисуз президентдин администрацияди Москвада кьиле фейи Гъалибвилин суварик иштиракун патал къецепатан уьлквейрин регьберриз теклифнач. Кремлда малумарайвал, уьлквейрин кьиле акъвазнавайбуруз анжах юбилейдин мярекатар кьиле фидай вахтунда теклифзава.

Эхиримжи сеферда Москвадиз Украинадин президент Виктор Янукович  2012-йисуз атана. А чIавуз ада В.Путинахъ галаз авур суьгьбетар кьве сятда давам хьанай.

Идлибдиз ягъунар кьуна

США-ди, чпин гьерекатрин гьакъиндай Москвадизни, Анкарадизни малумар тавуна, вири икьрарар чIуруналди, Сириядин Идлиб вилаятда ягъунар тешкилна. Идан гьакъиндай, “Lenta.ru” чешмеди раижзавайвал, мидявалзавай терефар баришугъ хъувунин рекьяй Сирияда кардик квай Россиядин центрада малумарна.

Секин гьалар хуьн патал гуьзчивилик квай зонада Америкадин воен­ныйри чпин гьерекатралди къурхулувал арадал гъана. Малумарайвал­, США-дин женгчийри 31-августдиз авиациядин ягъунар тешкилна. Гьере­катар кьиле фидалди кIуьд сят вилик Сириядин армияди Россиядин ва Туьркиядин теклифдалди Идлибдин мулкара цIай гунин гьерекатар куьтягь хьанвайдан гьакъиндай малумарнай.

Америкадин женгчийри малумарайвал, абурун макьсад боевикрин “Аль Каи­да” тешкилат, кьилди къачуртIа, адан кьиле акъвазнавайбур тергун­, США­-дин ватандашриз къурху гузвай гьалар, гьужумар арадай акъу­дун тир­­.

Чкадин чешмейри хабар гайивал, америкавийри авур гьужумдик террористрин “Аль-Каида” дестедихъ галаз алакъалу штаб акатна. А чIавуз ана боевикри гуьруьш кьиле тухузвай. Нетижада 40-далайни гзаф боевикар ва женгинин майданрин командирар телеф хьана.

Къейд ийин, Идлибдин чIехи пай террористрин кIватIалрин гуьзчивилик ква.

Куьмек хиве кьунва

Америкадин вице-президент Майк Пенса Украинадин тереф хуьн хиве кьуна. Владимир Зеленскийдихъ галаз гуьруьш хьайи чIавуз  Пенса­ малумарайвал, США-ди Украинадиз жуьреба-жуьре месэлайрай куьмек гуда. Идакай Fox News телеканалдин “Facebookда” авай чини раижна.

Пенса Зеленскийдиз президентдин къуллугъдив мягькемдаказ эгечIун тебрикна. Ада алава хъувурвал, уьлквейрин арада авай алакъаяр хъсанбур я, США-ди 2014-йисалай Украинадин мулкарин битаввилин тереф хуьз­ва.

“Завай куьн инанмишариз жеда, чна Украинадин халкьдин хатасузвилин, мулкарин битаввилин, гьа жергедай яз Крымда Украинадин ихтиярриз талукь месэлайрани куьмек гуда”, — лагьана Пенса.

Сиясатчияр дуьньядин кьвед лагьай дяве башламиш хьайи йи­къахъ галаз алакъалу яз Варшавада кьиле фейи мярекатрин сергьятра аваз гуьруьшмиш хьана. Зеленскийди Польшадин ва Литвадин президентрихъ галазни гуьруьшар кьиле тухвана.

Дзюдодикай авай хийирдикай

Россиядин Президент В.Путинан фикирдалди, дзюдодал машгъул хьуни адаз ва Монголиядин президент Х.Баттулгадиз са фикирдал алаз нетижалу ихтилатар ийидай хъсан мумкинвал гузва. Идакай Президент­ди Монголиядин “Одрийн сонин” газетдиз гайи интервьюда малумарна­.

Россиядин регьберди къейд авурвал, умуми итижри ва сад-садаз ухшар фикирри важиблу месэлаяр гьялиз, кар алай терефар вилик тухунин карда агалкьунар хьуниз куьмекна.

Чешмеди кхьизвайвал, Путина спортди инсандик ашкъи, къуват кутазвайди, ам хъсандиз тербияламишзавайди къейднава. Ам 11 йиса авай чIавалай спортдал машгъул жезва. Исятда дзюдодин, самбодин рекьяй устад я.

Гьазурайди — К.Ферзалиев


Всего просмотров: 37
Подпишитесь на наши каналы:

Читайте также:


Новости партнеров