Жамиля Гьажиева

Хьанач кичIе!

Россиядин  игит Нурмегьамед  Гьажимегьамедоваз

Хьайи чIавуз вун дидедиз

Чинра дяве авачир.

Гьавадихъай барутдин ни,

Хейлин вахт тир, къвезмачир.

 

Дагъустандин дагълари ваз

Чирнай  тикдай экъечIиз.

КичIе садран хьаначир ваз,

КIвалахдин гьекь алахьиз.

 

Нурмегьамед, ракъинивай

Къачур къуват нурарин,

Хцивални на къачуна

Чи дагъларин вацIарин.

 

Украинадин нацистризни

На ажузвал къалурнач.

Ватан, дустар  хуьн паталди

Чанни гуз гьайиф хьанач.

 

Офицерди, кьинел кIеви,

Тваз тунач вич гьалкъада.

Дустар патал серфна иви,

Тунач намус руквада.

Ахцегь

«Лезги газетдин» 2022-йисан 21-нумрадай

________________________________________________________________________

Лезги чIал

Заз пак затIар гзаф ала чилерал,

Сад диде  я, садни Ватан, мадни чIал.

Ава лугьуз, нур ала зи вилерал

Захъ зи кIани виридалай дидед чIал.

 

Дидеди заз экуь дуьнья къалурна,

Ватанди заз уьмуьрдин рехъ  жагъурна.

Хайи чIала мециз гана зи къилав,

Туна рикIе муьгьуьббатдин гур ялав.

 

Гьавиляй къе лезги чIал заз багьа я,

Дидедин чIал зи дердерин дава я.

Зи кIани чIал лезги халкьдин бине я,

Играми чIал виридалай вине я.

 

Диде-Ватан, зи лезги халкь, лезги чIал,

Куьн чилерал гьамишанда алаз хьуй!

Лезги миллет дамахзава чна вал,

Асиррилай асирралди аваз хьуй!

 

Ая гьуьрмет

Квез кIан ятIа куь уьмуьр

Хьана мад мублагь,

Куь дидейрин рикIера

КуькIуьр ая рагъ.

Гьар дидедин вилера

Аваз жеда нур,

Балайриз таниш ятIа

Уьмуьрда сабур.

Чан балаяр, дидейриз

Ая дуьз гьуьрмет.

Куьз лагьайтIа, кIвачерик

Ква абрун женнет.

 

Зи азизбур

Зи азизбур, муаллимар!

Багьа я куь тIвар.

Хабар я заз, четин я

Муаллимдин кар.

Гьамиша зун гьазур я

Ийиз квез гьуьрмет.

Квез Аллагьди сагъвал гуй,

Ам язва девлет.

Къуй гьар садан гуьгьуьлар

Хьурай мад гумрагь.

Къуй гьар садан кьилел куь

Хьурай чими рагъ.

Бахтуни къуй гьар садаз

Ачухрай къужах.

Фирай вилик гьамиша

Гьар садан кIвалах!

 

*  *  *

Сулейман  Керимоваз

ГъвечIи хуьруьн чIехи са гъед,

Алукь тавуй нефес вал бед.

РикI чIехи я, язва са гьуьл,

Вун садрани тахьуй сефил.

 

Дагъустандиз ганвай я бахт,

Лайих я ваз пачагьдин тахт.

Каинатда чаз рагъ я сад,

Чилерални Сулейман мад.

 

Миллионралд авуна харж,

Ракъурна къурмиш ийиз гьаж.

Шумуд агъзур рикIин мурад

Кьилиз акъуднайтIа яраб?!

 

Им дуьньядин вахт я четин,

Азарди кьунва чил якъин.

Вун инсан я рикI тир эркин,

Акъваз жедач вавай секин.

 

Четин вахтунда гуз куьмек,

Чи кесиб халкь тазвач на тек.

Чилел халкьдиз хьанва панагь,

Цаварални сад я Аллагь.

 

Миллионралд на пулар гуз,

Дагъустан гьич тазвач ялгъуз.

Начагъбуруз гузва суьрсет,

Артух хьурай ви берекет.

 

Лезгистанда гьар са кIвале

Ви тIвар ада гьардан мецел.

Таниш туш заз вун, Сулейман.

ЯтIани ваз изва икрам.

«Лезги газетдин» 2023-йисан 26-нумрадай