Шихмегьамед Агьмедов

Дагъустандин игитриз

 

Игит хваяр Дагъустандин,

Куьн рикIер я чи Ватандин.

Душманриз кIур гузва куьне,

Такабур кьил кьуна вине.

 

Лезги, авар, табасаран,

Квез лап багьа я чи Ватан.

Дуьнья хьун патал авадан,

ЧIуру миллет квез я душман.

 

Ватан патал чанар гайи,

Куьн игитар я чаз вири,

Чи рикIера хуьда вири,

Баркалла квез, Ватан хвейи!

 

Зун акъвазда къе метIерал

Дидейрин вилик майдандал.

Кьегьал хваяр багъиш авур,

Чи Ватандик лувар кутур.

«Лезги газетдин» 2023-йисан 19-нумрадай.

________________________________________________________

Ричал Суна

 

Чи Цналрин дередин яд

Вун женнетдай къвезватI яраб?

Дуьньядал мад алач ви дад

Чи дамах я Ричалдин яд.

 

Са куьнивни жедач гекъиг

ТIебиат чи Ричал вацIун.

Кьуд патахъди вегьена вил,

Килигайла жеда гьейран.

 

ТIебиатдин аламатар

Кьуд патахъди тамар, дагълар

Дередай физ Ричал вацIун

Ванциз яб це, жеда гьейран.

 

Дуьньяд чилер я лап пара

Гзаф ятар дадмишна за.

Виридалай артух я дад

Чи Цналрин Ричалдин яд.

 

Ви тIвар я машгьур дуьньядиз

Ричалдин цин тариф ийиз,

Гьар са касди дадмиш ийиз,

Баркалла хьуй лугьуз вичиз.

 

Берекат ква Ричалдин цик

Гьар межлисдал гъида вилик.

Сада садаз цаз, эцигиз

Чпи чпиз гьуьрмет ийиз.

 

Начагъ хьайла гьар са инсан

Ричал цикай жеда дарман.

Авач гьич са дарманхана

Авачир яд Ричал Суна.

«Лезги газетдин» 2023-йисан 24-нумрадай.

____________________________________

Гьажи Давуд

 

ЭкъечI, халкь, ачух я майдан,

Авай кьванбур къудратлу чан,

РикIел хкин чи Давуд Хан.

Хьурай чи дережа кьакьан!

 

Лезгийрин хва Гьажи Давуд,

На душманриз юзурдай гъуд,

Гьахъвал патал ийидай суд,

Вак виридан квазвай умуд.

 

Вуна хвенай Ширван, Къуба,

Йихт авунай персер вуна.

Лезгистандин даим буба,

Диндин халис тир вун стха.

 

Вун я чи халкьарин даях,

Лезгийрин вун язва дамах,

Хци гапур кьуна гъиле,

Душманар къирмишнай куьне.

 

Вун тир чи суннитрин имам,

Мусурманрин алим тамам.

На шиитар авунай йихт,

Хвенай вуна дин гвай суннит.

 

Персер вири гатанай на,

Такабур кьил вине кьуна.

Душманрик цIай кутуна,

Лезгистан азад авуна.

 

Туьркер атайла Ширвандиз,

КIур ганай на чи душмандиз.

Амайбуруз ганай на зур,

Алчахрал илигна гапур.

 

КIватIална вири Лезгистан,

Хваяр чилин, чебни кIубан.

Душманд кьилел къурнай на хар,

Азад ийиз лезги вахар.

 

Чи шегьерар Ширван, Къуба,

ШейтIандивай вахчунай на,

Кьегьалвилелд хвена чилер

Чи лезгийрин, гузвай бегьер.

 

Ви гьунарар рикIел хкиз,

Шад я чун вал дамах ийиз.

 

Туьркерин ягьсуз падишагь,

Тапарар квай пара алчах,

Вич чи сад Аллагьдин чина

Хьана михьиз уьзуькъара.

 

Вич падишагь, кичIе дунгъуз,

Хьанач вахъ галаз женг тухуз.

Мугьманвилиз эвернай ваз,

Ша лугьуз хизанни галаз.

 

Чи ислягьвал ва чи дуствал

Санал меслят ийидайвал,

Ша жуван стхаярни гваз,

Вич дугъри я лагьанай ваз.

 

Гьажи Давуд, къудратлу хва,

Авур теклиф кьабулнай на.

Атай мугьман вичин кIвализ

Алдатмишна, алчахди хьиз.

 

Гьалдар авуна хабарсуз

Вичин кицIер лап намуссуз,

Агална, вичин дустагъдиз

Акъуднай чара ватандиз.

 

Са агъзурни ирид вишни

Къани цIувад лагьай йисуз

Яргъа вилаятда ичIиз

Чан ганай на, кьегьалди хьиз.

 

Мусурманрин хвенай на дин,

Чи суннитрин халис ясин.

Ганай на чан халкьдин рекьиз,

Лезгистандиз къуллугъ ийиз.

 

Чухсагъул ваз, Давуд Гьажи,

Вун тир къудратдин иеси,

Суннит мусурманрин имам,

Тир вун халис алим тамам.

 

Вун рикIелай алатдайд туш,

Чи ктабрай акъатдайд туш.

Лезгистан патал чан гайи

Вун я чи дамарра иви.

«Лезги газетдин» 2023-йисан 33-нумрадай.

___________________

Къурушар

 

Заз акуна къе халисан Къурушар,

Живед кьунвай кьакьан дагъдин кукIушар.

На лугьуди, им женнетдин макан я,

Булахрин яд гьар са тIалдин дарман я.

 

Лацу бармак алаз кьилин кукIушдал,

Такабур тир дагълар ала Къурушдал.

Дамахар гвай къурушвийрин жегьилар

Язва халис чи девирдин векилар.

 

КIандай рикIиз, хьанайтIа зун къурушви,

Кьадай жуваз рушарикай яр кIани.

Чан-рикI ийиз, ширин мецел рахадай,

Гьар са карда зи гъавурда акьадай.

 

Къурушрин жинсинин лапагар,

Дуьньядиз машгьур я кIелен кабабар.

Кфил ягъиз кьакьан дагъдин синерал,

Чубанривни жеда пара дамахар.

 

Къурушвидин рикI ала пак Ватандал,

Дамахзава ада хайи макандал.

Ша мугьмандиз, килиг садра Къурушриз,

Лацу бармак алай дагъдин кукIушриз.

«Лезги газетдин» 2024-йисан 2-нумрадай.