Селимат Балабегова

ВиртIедин дад

Эй Сулейман — СтIал маил,

КIел тавуна, шаир хьайи.

Кулакариз экъуьгъ ийиз,

Кесибариз куьмек гайи.

 

Заз патавай акур кас туш,

Ктабрай чи чир хьайид я.

Адан шиир кIел авурла,

Заз буба хьиз кIан хьайид я.

 

Сулейманан хтул я зун,

Са булахдай яд хъвайид я.

А булахдай хъвайи а ци

Заз виртIедин дад гайид я.

 

Заз Сулейман акуначтIан,

Чирвилеркай пай гана хьи,

Къурбанд хьайи Аллагьдини

Дуьньядал сагъ чан гана хьи.

 

А Сулейман вучиз кьенай?

Чилик кутаз гьайиф тир ам.

Гьар патахъай кхьиз шиир,

Лап камаллу ариф тир ам…

«Лезги газетдин» 2019-йисан 21-нумрадай