Салим Салимов

*  *  *

Профессоррин-инженеррин дестедиз самолетда аваз фин теклифна. Къулайдаказ­ ацукьайдалай кьулухъ абуруз­ и са­молет чпин студентри туь­кIуьрнавайдакай хабар гана­. И хабарди тажубарай про­фес­со­рар-инженерар саки вири тадиз анай эвичIна. Анжах сад квачиз. Самолетда амукьай, се­киндаказ вичин чкадал ацукьнавай профессордивай хабар кьуна:

— Куьн вучиз акъвазна?

Профессорди жаваб гана:

— Зун жуван студентрихъ тамамвилелди инанмиш я. Студентрин алакьунар чизвай за квез тестикьарзава хьи, и чун ацукьнавай ракьун тадарак цавуз гьатта экъечIни ийидач.

*  *  *

— Гьамид, хешил хапIа гьазур хьанва, неъ.

— Вуч хешил хапIа? Вуна бес шурва ргазвайди туширни?

— Тир. Амма арадал атайди са хешил хьтин гъуруш я ман.

*  *  *

Кьуд лагьай классда авай Гьасана бубадивай хабар кьазва:

— Буба, муаллимди математикадай ганвай тапшуругъ вуна гьяла ман. Зи кьил акъатзавач адай. Пара четинди я.

Тапшуругъдиз вил вегьейдалай кьулухъ кIеве гьатай бубади жаваб гуда:

— Ваъ, хва, ви патахъай за гьялун дуьз жедач. Ахпа ваз ксай месик иситIаяр кIан жеда.

«Лезги газетдин» 2023-йисан 38-нумрадай.