Рамазан Каитов

Рамазан Каитов чи газетдихъ галаз яргъал йисара сих алакъаяр хвейи ксарикай сад тир. Вич пешедин рекьяй медик (Дагъустандин медучилище акьа­лтIарна), гуьгъуьнлай Самурдин тамарин майишатдин агроном яз  (Дагъустандин государстводин хуьруьн майишатдин институт акьал­тIарна), ада шииратдиз ва халкьдин фольклордиз еке фикир гузвай, вичини кхьизвай.

Адан алахъунар себеб яз, чав “КIару” суварин хейлин манияр, Етим Эминан, СтIал Сулейманан, маса авторрин гъилин хатIарин дафтарра гьатнавай шиирар, маса малуматар ахгакьна. Вичин эсеррикай ибарат «Зи Куьре» (2004-йис) ктаб чи несилрив гума.

Шаир – духтур, агроном 2015-йисан сентябрдиз рагьметдиз фена. Ирс, шиирар чав гума. Агъадихъ чна Рамазан Каитован печатдиз садрани акъат тавур шииррикай гузва. И кардалди чна адан багърийриз, хуьруьнвийриз, вич фаракъатнавай Самур хуьруьн агьалийриз шаирдин 80 йисан юбилей мубаракзава, вични рикIел хкизва.

Мердали Жалилов

__________________________________________

КичIез, регъуьз, гьахъ кис хьанва далдадихъ,

Гъахъсузвални къекъвезава багьнадихъ.

 

Инсанвал — им инсанвилин къеле я,

Инсансузвал — ам фитнедин гуьлле я.

 

Ахъа багъдиз къведа вири, мал-къара,

Саламатвал кIанда — тамир а ара.

 

Девлет гвайдан нефс генани я пехъи.

Вахтсуз бере жеда адан кьил рехи.

 

Виш гьайван нехирда хуьн четин туш,

Шеври са паб кIвале хуьз хьун мумкин туш.

 

Ягьсуз папа, чинал хъуьрез, къалурда,

Хамун къене итим, жив хьиз, цIурурда.

 

Нисиналди татай намус бегьердиз

Нисинилай элкъведачни зегьердиз…

 

Вак вилик ква, вилералди аквазва,

Са ферсузди адан геле къвекъвезва.

 

ТIебиатди гьардаз ганва са абур,

Акунамаз рикIе гьатдай дуьз сабур.

 

Поэзия емиш гъидай са багъ я,

Метлеб — дерин, кьакьанвилиз са дагъ я.

 

Гьикьван вахт я ви дердини на зун куз,

Барут хьана муьгьуьббатдин вегьей цIуз.

 

Намус квахьна, шеври тахьуй дишегьли,

Хъуьруьрда, пагь, вичел хуьр, кIвал — гьа вири.

 

Гъиз тахьайла ферлу са кар арадал,

Тийижирвал вегьемир на чарадал.

 

Эгер харчи авуртIа зи лезги чIал,

Амукьда чун амачиз чи гуьзгуь чIал.

 

АвачиртIа пехил рикIер дуьньяда

Уьмуьр жедай экуь, даим цуькведа.

 

Дердер жува ваъ, дердери жув  незва,

Хъсанни пис вири гьанай аквазва.

 

Такваз хьурай

Гьар са югъ мел, мехъер хьана,

Сагъ чанар, шад рикIер хьана,

Дуьнья ислягь, хуш хъвер хьана,

Шад гуьгьуьлар акваз хьурай.

 

Чан-чан лугьуз, чан къачудай,

Итим текьей къан къачудай,

Виш кицIелай ван къачудай,

Фитнечияр такваз хьурай.

 

Яз тарашчи, вич пIир кьадай,

Гьахъ инсанни есир кьадай.

Вичихъ ялдай терс кIир кьадай,

Ришветбазрин гъил хаз хьурай.

 

Булда лугьуз ризкьи, як, чIем,

Кьуна чуьллер, текъведай тIем,

НикIе аваз къалгъанрин дем,

Терс карчияр такваз хьурай.

 

Са гунагьни квачир гьич пис,

Къирмишиз эл, чанда тваз гьис,

Дуьнья ислягь жедайвал кис,

Террористриз тIал гваз хьурай.

 

Халкьдин чина жез аксина,

Тахьуй ният гваз терсина,

ЧIуру къилих таз версина,

Инсанвилелд рахаз хьурай.

 

Дуьнья

Гайибуруз гана вуна,

Кайибурни кана вуна,

Килигайла, вун я фана,

Са вад йикъан мугьман дуьнья.

 

ГъвечIи-чIехи ваз чизамач,

Вагьтедайни вун физамач,

Намусдин гад на гуьзамач,

Ягьсузрив гвай са кван, дуьнья.

 

Садбур туна на фарашда,

Садбур туна на тарашда,

Садбур туна на кармашда,

Вакай чун гьикI рахан, дуьнья.

 

Варлудав хупI девлет гва ви,

Кесибдив буш хелвет гва ви,

Кефчидив шад суьгьбет гва ви,

Гьахъ инсандиз душман, дуьнья.

 

Кьуд цIарар

Инсан ава даим мецел

Ширин суьгьбет цуьквер алай,

Инсан ава рикIин къене,

Агъудин тIур-зегьер авай.

 

Аквамир, дуст, гъилевай лаш,

Къвакъвад валан цацар алаз,

Гагь-гагь вуна лугьуда аш,

Вилик квайди чул — хапIа яз.

 

Иеси кьей чIуру буьвел,

На зи рикIе тIал туна хьи,

Ивидал на гъана зи вел,

Вилерани шел туна хьи.

 

Бязибуру, буьвелди хьиз,

ТIал яда лап гьа ви кьилиз,

Винелай вич къалуз михьиз,

Алахъда ви рикIе гьахьиз.

«Лезги газетдин» 2018-йисан 50-нумрадай