Нигьат Шихова

Дидедин дерт

 

ХъуьтIуьн бере, пилте-пилте жив къвазва,

Ракъинин нур зайиф хьана аквазва,

Къулавай цIал самовар чай ргазва,

КIвалин юкьвал диде хцив рахазва.

 

— Я чан зи хва! Варцар, йисар акъатда,

КIанзни-такIанз чун сад-садавай къакъатда,

Зун Ватанда, вунни жеда гъурбатда,

Гьа чIавузни диде рикIел къведатIа, хва?

 

Вахтар фида, чIехи жеда веледар,

Къелемдикай жеда бегьер гудай тар,

Цуькверини кьурла дадлу емишар,

Гьа чIавузни диде рикIел жедатIа, хва?..

 

Зун рекьида, чан алайдаз аквада,

Гьа икI лугьуз, диде яваш рахада,

Гьикьван хьайитIани вун девлетрин арада,

Гьич садрани намус квадар мийир, хва.

 

Диде рикIел хьайитIа, ваз аферин,

ТахьайтIа, за вуч лугьуда, гьикI ийин?

За ваз гайи гьалал тир пак некIедин,

Сиве авай дад виртIедихъ гумир, хва.

 

Ширин ванцел бала фида ахварал,

Хиялри зун тухузава яргъарал,

Гьикьван хьайтIани вун гъурбатда, патарал,

Дидед гайи тарс вуна квадар мийир, хва…

 

* * *

Акваз-такваз йикъар, варцар алатда,

ХъуьтIуьн йикъахъ гуьзел гатфар агатда,­

Гада, чIехи хьана, кIваляй акъатда,

Дидедин рикI хажалатдик акатда.

 

Кьилди кIвале язух фагъир авазва,

Тек са гару адан пенжер гатазва,

Кьуьзуьдан вил гададин рекьел алазва,

Диде хцив, тек, ахварай рахазва.

 

Дидедин рикI хажалатди тухвана,

Сада яваш рикIин гуьрцел гатана,

“Зун инава”, лугьуз, диде рахана,

Салам гана, почтальон атана.

 

— Я чан диде, вун квез икьван серин я?

— Вучда, бала? Зи хажалат дерин я,

Хва галачиз, зи гьар са югъ четин я,

Лугьуз, — диде яваш-яваш  ишезва.

 

— Я чан диде, вун акьван сефил жемир,

Исятда за шад ийида ви гуьгьуьл,

Патарал алазвай ви хва Исрафил,

Ваз саламдин чар кхьенва, чан диде:

 

“Я чилерал, я цаварал,

Са куьнуьхъни гекъиг тежер,

Са кас ава и дуьньяда,

Гьич чилерал эциг тежер.

 

Вун авачир неинки са кIвал,

ГьакI дуьньяни ичIи я.

Вун галачир зи гьар йикъал

Циф ацукьна, мичIи я.

 

Зун гъурбатда ава, диде.

Амма зи рикI кузава вахъ.

Я чан бала, лугьуз на заз,

Вун ахварай рахазва захъ.

 

Гьар са тIалдиз ава дарман.

Амма зи тIал къати я.

Заз играми багьа инсан,

Вун зи тIалдин дерди я”.

 

Гьа икI фида шумуд йисар,

Хци кхьиз саламдин чар.

Хажалатдин хьана азар,

Диде мадни зайиф жеда.

 

ЧIулав чIарар хьана рехи,

Шагь дагълариз ухшар жеда.

Экуь вилер хьана буьркьуь,

Азраилдиз къаншар жеда…

 

ЧIуру хабар ван хьайила,

Исрафил хва гьатда рекье.

Икьван девлет кIан хьайила,

Вучиз диде хьанач рикIел?

 

Чан аламаз ая гьуьрмет,

Килиг,ахпа жеда бизар,

Дидед кьилихъ хьайла гуьмбет,

Дуьньядикай рикI жеда дар.

«Лезги газетдин» 2022-йисан 44-нумрадай.