«Къулав суьгьбет» ктабдикай

Ихьтин кьил алаз  мукьвара Дагъустандин ктаб­рин издательствода цIийи ктаб — гьикаяйрикай ибарат чIехи антология урус чIа­лал акъатнава. Ам 720 чиникай ибарат я. Ана Дагъустандин халкьарин­ чIаларал кхьизвай 92 автордин эсерар гьатнава­.

Ихьтин кIвалах, критикади къейднавайвал, сифте яз арадал гъанва. И зегьмет чпин хивез къа­чур­бур Дагъустандин халкьдин шаир, Даггиздин ре­дак­тор Арбен Къардаш ва жегьил шаир, критик, “Лезги газетдин” хсуси корреспондент Му­рад Саид я. Хейлин эсерарни абуру чпи урус чIа­лаз таржума авунва­.

Мад са кар: антологияда алатай асирдин 30-йисарилай инихъ Дагъустандин литературада куьруь жанрайрин гьикаят фейи рехъ, авторрин жуьреба-жуьревал, тематикадин гегьеншвал, кхьинрин устадвилин кьетIенвилер, фикирринни мурадрин, къастарин женг ва гьевеслувал, Дагъустандин тарих, санлай чи халкьарин руьгьдин къамат гьихьтинди ятIа раижнава.

Ктабда фадлай машгьур гьикаятчийрихъ (Эффенди Капиев, Къияс Межидов, Мегьамед-Султан Ягьяев, Муса Мегьамедов, Агьмедхан Абу-Бакар, Межид Гьажиев, Мегьамед-Расул, Камал Абуков, Расим Гьажи ва мсб) галаз санал чпин дерин манадин эсерралди Дагъустандин литература вилик финик тайин пай кутазвай авторрин яратмишунарни гьатнава.

Лезги авторриз ина гегьенш чка ганва. Ингье абур: Агъалар Гьажиев, Алибег Фатахов, Исмаил Вагьабов, Къияс Межидов, Агьед Агъаев, Сфи-Буба,  Абдул Ражабов, Мурадхан Шихвердиев, Межид Гьажиев, Якьуб Яралиев, Буба Гьажикъулиев, Нариман Самуров, Ханбиче Хаметова, Гьаким Къурбан, Омар Гьуьсейнов, Расим  Гьажи, Мердали Жа­лилов, Абдуселим Исмаилов, Нажмудин Шихнабиев, Абдул Фетягь, Заидин Гьасанов, Фейзудин Нагъиев, Нариман Ибрагьимов, Шагьабудин Шабатов, Мегьамед-Садикь, Агъалар Жафаров, Майрудин Бабаханов, Мамед Халилов, Арбен Къардаш, Мурад Саид.

Гьелбетда, иник чи гьикаятчийрикай мадни гзафбур кутаз жедай. Аквар гьаларай, ктабдиз чара авунвай листерин кьадарди а кардиз мумкинвал ганач.

Гьа акатнавай авторрин эсеррини а кар субутзава хьи, гьикаят, чи шиират хьиз, вахтунихъ галаз сих алакъада аваз вилик фенва, гилани чахъ гьа рекье кIвалахзавай къуватар, умудлу авторар хейлин ава.

Чи литература (гьикаят), халкьдин та­рих­­диз вафалу яз, дуьньядин майданда кьи­ле­ физвай лап муракаб месэлайризни ви­кIегь­вилелди гьахьзава, абурай кьил акъу­диз куьмек гузва. Кьилинди, чи гьикаят михьи, экуь гележегдихъ инанмиш, Ватан ва Ин­­сан кIан хьунин, абурун метлеб ва гьуьрмет вине тунин гьиссералди девлетлу я.

Ктабдин сифте гафунани къейднавайвал, цIийи антологияди Дагъустан неинки чIехи шаиррин, гьакI гьакьван камаллу ва дерин гьиссерин, къени ниятрин, ачух зигьинлу вилерин гьикаятчийрин ватан тирдини субутзава! И кар чна ам туькIуьрай ва чапдай акъудай вирибуруз тебрикзава.

Са карди гьайиф чIугваз тазва: ктабдин тираж­ гъвечIиди я: вири анжах 200 экземпляр. Къумлухдиз цин стIал хьиз…

Мердали Жалилов