Гьуьсейн Рамазанан 80 йисаз талукь яз…

Эгер вичел чан аламайтIа, чна адан юбилей санал къейддай. Амма залум ажалди ам чавай Яран суварин вилик къакъудна.

Шаир амач лугьудай гафар мецел къвезвач. ГьикI хьи, адан ши­и­рар, гуьзел келимаяр, ктабар чи­ ­гъилера ама.  Гьуьсейн  Рамазан  (лите­ратурадин тахаллус) датIана хайи­ди тир Кьурагь райондин Ашарин хуьре яшамиш хьайи шаир ва  муаллим я. Ада са­ки зур асирда акьалтзавай несилриз лезги, урус чIа­ларай ва литературайрай дерин чирвилер гана, абурук яратмишдай руьгь кутуна.

Ашарин юкьван школада Гьуьсейн Рамазанова тешкилнавай “Лацу лиф” тIвар алай кружокди кIвалахзавай, цлан газет акъудзавай. Заз ам гзаф мярекатра (муаллимрин, журналистрин, писателрин) акур кас я. КIусни дамах гвачир, рикIевай сир талгьана акъвазиз тежедай зегьметкеш  тир. Вири рекьера адав чи милли чIа­гъанни жедай, Гьуьсейн халисан ашукь-манидар, композиторни  тир. Вичин ва маса авторрин чIалариз ада хейлин гьаваяр теснифна, абур вичи ва адан тербиячийри тамамардай. Хейлин манияр чи лезги радиодин фондуна ама.

Гьуьсейн Рамазана, хуьре хьиз, райондани, яратмишдай къуватар тупламишиз, хъсан кIвалах тешкилна. Ам лезги писателрин Союздин райондин отделенидин кьиле авай. “Абулейсан” тIвар алай и тешкилатда  Шамсудин Исаев, Абдула Самедов, Сейфудин Шагьпазов, Магьсуб Магьсубов, Камалдин Агьмедов, Буба Агьмедов, Сражидин Ра­­сулов ва хейлин маса ксар санал алай.

Гьуьсейн Рамазана вичин хсуси “КIепIербан”, “МискIалар”, “Саф элкъвезва”, “АцIай варз”, “Абу­лейсан” тIварар алай ктабар чапдай акъудна, несилриз тунва.

Ам метлеблу, дерин фикирар авай куьруь жанрайрин — рубаидин, бен­дерин, бейтерин, басняйрин,  ­ма­ний­рин, куьруь новеллайринни ­суьретрин автор тир. Адаз аялрин уьмуьр­ ва психология хъсандиз чидай. И кар адан саки вири эсерри раижзава.

“Лезги газет” патал ам ге­къигун ава­­­ч­ир хьтин вафалу дуст ва амадаг­ тир. Чи патав ам гьакI къведачир. Тумаждин еке портфелда цIийи эсеррихъ ва ма­къалайрихъ  галаз санал Кьурагь дагъларин таза ниси, чар авай хьран фу, чайдик кутадай дагъ­дин­ цуьквер, векьерни жедай. Къултухдай нацIун кфил акъудна, лезги авазрал илигдай — чаз сувар багъиш­дай…­

Шаирдин ва камаллу муаллимдин ирс адан руш Рамазанова Алвана (“Дагъдин булах” газетдин кьилин редактор) давамарзава.

Чи гъиле авторди вичи агакьарай бязи эсерар амай. Агъадихъ чна абурукай квез теклифзава.

Шаирдин ирсинин къайгъуда хьун лазим я. Ам къайдадик кутуна, чапдай акъудун несилрин хиве амай везифа я.

Шаирди вичи лагьанвайвал, “вуна авур гьуьрметар ви кIвалихъди хкведа…”

Мердали Жалилов