Гелхен Мухтар

Гелхен Мухтар

(1924-1987)

Партшколада, ахпа Да­гъус­­тандин педагогикадин инсти­тутда­ кIелай Гелхен Мухтара (Рамазанов Мухтара) са кьадар йисара школада, Кьурагь райондин идарайра кIвалахна. 1954-1956-йисара­ адакай райондин «Дагъдин булах»­ газетдин редакторни хьана. Ам вичин девирда кIелзавайбурун фикир желб авур цIудралди шииррин автор я. Адан эсерар «Экв» ва «Девирдин нурар» кIватIалра гьатна.

«Лезги газетдин» 2024-йисан 16-нумрадай.