Гьар са шикил тарих я

ЧIехи шаир СтIал Сулейман дидедиз хьайидалай инихъ 150 йис тамам хьунин сергьятра аваз XX асирдин Гомераз талукьарнавай са шумуд ктаб чапдай акъатна. Абурукай сад «Сулейман Стальский» тIвар алайди я. Адаз Дагъустандин меркезда авай «АЛЕФ» тIвар алай чапханада экв акуна.

Лагьана кIанда, и ктаб адетдинди туш: адахъ са шумуд кьетIенвал ава. Кьилинди  — ам шаирдин жуьреба-жуьре шикилчийри, суьретчийри янавай шикилрикай ибарат я (ктаб-альбом).

СтIал Сулейман адан уьмуьрдин юлдаш Айнади эхиратдиз рекье твазвай вахт

Дагъустандин тарихдинни сиясатдин документрин государстводин кьилин архивдин пешекар Патимат Ражабовади и ктабдиз кхьенвай сифте гафни кIелзавайбурун фикир желбдайди хьанва. Ана СтIал Сулейманан уьмуьрдикай, шииратдин рекьикай малуматар ганва, адан алакьунрин зурбавал, ирсинин чIехивал къейднава.

Ктабда гьатнавай шикилрин арада М.-А.Джемалан, С.Сейфединован, Б.Смирнован, А.Адилован, И.Костылеван, Н.Лакован, Р.Агьмедован ва маса устадрин кIвалахар ава.

Къейд ийин хьи, ктабдик кутунвай шикилар машгьур шикилчи, мухбир Тажидин Мегьамедован ва Дагъустандин халкьдин шаир Майрудин Бабаханован архиврай къачунва. Ктаб туькIуьрнавайдини М.Бабаханов я, редактордин везифаяр сейли гьикаятчи Гьажи Ильясова кьилиз акъуднава. 500 экземплярдин тираж авай и ктаб чап авуниз пулдин такьатар чара авунвайди жемиятдинни сиясатдин машгьур деятель Имам Яралиеван «Умуд фонд» я.

Бакудай хтайла шаирди эцигай кIвалин акунар ва масабур

Шикилар тематикадин жигьетдай са шумуд патал пайнава: «СтIал Сулейманан кьилдин шикилар», «СтIал Сулейман – хизандин арада», «СтIал Сулейман: дестейрин шикилар», «СтIал Сулейман ва Максим Горький», «СтIал Сулейман ва Эфенди Капиев», «Шаир эхиратдиз рекье тун», «СтIал Сулейманан къамат рикIера хуьн», «СтIал Сулейманан шииратдин йикъар», «СтIал Сулейманан кIвал-музейда», «Сулейманиада».

Заз, адетдин кIелзавайдаз хьиз, и ктабдай икьван чIавалди садрани такур надир шикилар жагъана. Мисал яз, рагьметдиз фенвай СтIал Сулейман адан уьмуьрдин юлдаш Айнади эхиратдиз рекье твазвай вахт, Мусаиба вичин дахдин нубатдин шиир дафтарда кхьизвай чIав, СтIал Сулейман вичин хтулдихъ галаз, Бакудай хтайла шаирди эцигай кIвалин акунар ва масабур. КIелзавайди хъсандиз гъавурда гьатун патал гьар са шикилдиз баянарни ганва.

СССР-дин писателрин съезддал рахайдалай кьулухъ И.В.Сталина СтIал Сулейман тебрикзава. 1934-йис.

И ктаб Дагъустандин халкьдин шаир СтIал Сулейманан уьмуьрдиз са сиягьат хьиз я. Мадни, ам лезги медениятдал, эдебиятдал кьару, СтIал Сулейманан уьмуьр лап мукьувай чириз кIанзавай гьар са кас патал хъсан савкьат язни кьабулиз жеда. Гьар са шикил тарих я. СтIал Сулейманан чIехивал, зурбавал, бажарагъ, адаз авай гьуьрмет… къалурзавай тарих. Гьар са лезгидиз чир хьана кIанзавай тарих…

Мегьамед Ибрагьимов