Исламдин эдебар ва ахлакьар

(Эвел — 6-7, 9-12, 14-16,19-21-нумрайра) Эгер ам яшлу ксарикай ятIа, адахъ галаз хъсан къилихралди алакъаяр хвена ва гьуьрмет авуна кIанда, гъвечIи ксарикай ятIа — регьим авун лазим я. Пайгъамбардин (къуй Аллагьдин патай салават ва...

Исламдин эдебар ва ахлакьар

Къуни-къуншийрихъ галаз эдебар Мусурман кас къуншийри сада садан гьакъиндай тайин тир эдебар хвена кIанзавайдахъ инанмиш я. Вучиз лагьайтIа, Аллагь-Таалади Къуръанда лугьузва: (4-сура, 36-аят, мана): “…ва (куь) диде-бубадиз хъсанвал (еке хатур) ая, ва (гьакIни) мукьва-кьилидиз,...

Сив хуьнин сувар мубаракрай!

Играми ватанэгьлияр, мусурман стхаярни вахар! Акваз-такваз варцарин шагь тир Рамазандин варзни акъатна. ЦIи ам мусурманри тIугъвал себеб яз кьетIен шартIара кьиле тухвана. Адетдин къайдада мискIинриз физ, санал ифтарар тешкилиз хьанач. Амма сивер хуьниз, шукур...

Исламдин эдебар ва ахлакьар

(Эвел — 6-7, 9-12, 14-16,19-нумрайра) Итимдин вилик папан ихтиярар Итимдин хиве вичин папахъ галаз ихьтин эдебар кьиле тухунин везифа ава: Хизандин жигьетдай адахъ галаз дуьз­гуьн алакъаяр хуьн, жува незвайдакай гьадазни гун, алукIдай парталралди таъминарун,...

Рамазандин алачух ачухдач, амма…

Эхиримжи са шумуд йисуз мергьяматлувилин  “Инсан” фондуни Рамазандин пак вацра Махачкъаладин жуьмя мискIиндин гьаятда ачухун адетдиз элкъвенвай Рамазандин алачухди цIи кIвалахдач. Себеб лагьай­тIа, алай вахтунда республикада, гьакI вири дуьньядани арадал атанвай гьаларихъ, инсаният патал...

Исламдиз талукь конкурс

Играми газет кIелзавайбур! Алай йисан эвел кьилера чна Рамазандин вацра мусурманрин диндиз талукьарнавай конкурс тухудайдакай хабар ганай. Шукур хьурай Аллагьдиз чаз ихьтин мумкинвал гайи. Лагьана кIанда, конкурс тухунин куьмекдалди чаз газет кIелзавайбурухъ диндин рекьяй...

ТIугъвалдикай Аллагьди хуьрай!

Эхиримжи вахтара коронавирусди вири дуьньяда еке гъулгъула тунва, инсанрик кичIни къалабулух акатнава. И тIугъвал себеб яз, хейлин сергьятар агалнава, агъзурралди инсанар куьчедиз экъечI тийиз, кIвалера ацукьнава. Алимри, пешекарри ам гьинай пайда хьанватIа тайинарзава, тергдай...

Рамазан варз чIехи бахт я!

Аллагь-Таалади Вичин тамам ка­маллувиляй са вахтариз муькуь вахтарилай ва са чкайриз муькуь чкайрилай артуханвал, вини дережа, кье­тIенвилер ганва. Гьа икI, Ада йисан цIикьвед вацракай (1-мугьаррам, 2-сафар, 3-рабиуль-авваль, 4-рабиу- ссани, 5-жумадаль-уля, 6-жумада- ссани, 7-ражаб, 8-шагьбан,...

Исламдин эдебар ва ахлакьар

(Эвел — 6-7, 9-12, 14-15-нумрайра) Жуван нефсинихъ галаз женг тухун. Гьар са мусурман касдиз вичин виридалай пис ва кIеви душман нефс тирди, ам писвилихъ гзаф ян гудайди, хийирлу крарикай катдайди, чIуру крар эмирдайди тирди...

Исламдин эдебар ва ахлакьар

(Эвел — 6-7, 9-12, 14-нумрайра) Маса са гьадисда лагьанва: “Рекье авай са кас (яргъал сеферда аваз) баябан чуьлда авай чIавуз адан гьайван (балкIан) квахьна. Вичелни а касдив гвай вири тIуьн-хъун алай. Геждалди къекъвена, жагъун...

ПIирерал сиягьат

ПIирер, зияратар  — ибур пак, авлия ксарин, ша­гьидрин, диндин алимрин сурар ва я гьахьтин дережалу ксарихъ галаз алакъалу чкаяр я. ­Ал­лагь-Тааладиз мукьва, чпин дуьа кьабулдай кса­рин гьуьрметдай Аллагь рази хьайи ксари ахьтин чкайрал гуьмбетар...

Исламдин эдебар ва ахлакьар

(Эвел — 6-7, 9-12-нумрайра) Гьакъикъатда, Аллагь-Таалади Пайгъамбар (къуй Аллагьдин патай салават ва саламар хьурай вичиз) кIан хьун вири мусурманриз ферз авунва. Гьадисда лагьанва: “Кьин кьазва за Вичин гъиле зи чан авайдал (Аллагьдал), тамам иман...

Ша’бандин зурбавал

Жумартлу Аллагьди Вичин лукIа­риз гьар жуьредин няметар-пишкешар гузва. Ада чаз суваб артух жезвай пак вахтар тайинарна ва гьа вахтарикай сад Ша’бан варз я. 2020-йисуз Ша’бан варз тахминан 25-26-мартдилай гатIунда. Ша’бан варз адалай кьулухъ къвезвай...

Исламдин эдебар ва ахлакьар

(Эвел — 6-7, 9-11-нумрайра) Аллагь-Тааладин Каламдихъ — пак Къуръандихъ галаз алакъалу эдебар Аллагьдин гафар пакбур, амай вири гафарилай абурун дережа вине тирдахъ му­сурман кас инанмиш я. Ни и гафарин куьмекдалди лагьайтIа, ада дуьзвал авунва...

Аллагь-Тааладихъ галаз эдебар

(Эвел — 6-7, 9-10-нумрайра) Мусурман Аллагьди вичиз ганвай сан-гьисаб авачир кьван няметриз тамашзава: дидед бедендик арадал атайдалай кьулухъ та ажал къведалди (вичин Реббидихъ галаз гуьруьшмиш жедалди) вичив уьмуьрда агакьай кьванбуруз. Абурай мусурманди Аллагьдиз еке...

Хизандикай 20 гьадис

Вуж вичин хизандихъ галаз виридалайни хъсан рафтарвилера аватIа, квекай виридалайни хъсанди гьам я. Хизан инсандихъ авай виридалайни багьади я. Сифте — жув арадал атанвай хизан, ахпа — жува арадал гъизвайди. Хизан — им чи...

Яндекс.КартыКарта распространения коронавируса в России и мире