Къуръандай ва гьадисрай къачунвай дуьаяр

(Эвел — 13-нумрада) Ахварай аватайла кIелдай дуьа ”АльхIамду лиллагьи ллязи гIафани фи жасади ва радда гIалаййа рухIи ва азина ли бизикригьи”. Гьямд хьуй Аллагьдиз Вичи зи беден саламат авур, зи чанда элкъуьрна зи руьгь...

Гзаф инсанриз чизвач

(Эвел — 16, 18-нумрайра) …”ЧIехи чиркинвилин” гьалдиз ”жунуб” гьал лугьуда. ”Жунуб” гьалдавай касдиз гьарам я: капI авун, тIаваф авун, мискIинда ацукьун, Къуръандик хкIун, ам кIелун. ”Жунуб” гьалдикай гъусул тийизвайдаз ихьтин жаза ава: ам чиркин...

Гзаф инсанриз чизвач

(Эвел — 16-нумрада) …Къуръанда Аллагь-Таалади пуд аятда ирсинин къанунар тайинарнава. Сад лагьай аят “асулрин” (яни диде-бубайрин) ва “хилерин” (яни аялрин) ирсиниз талукь я, (4-сура, 11-аят, мана): “Аллагьди квез эмирзава куь веледрин гьакъиндай (диде-буба кьена,...

Рамазандин вацран эхиримжи цIуд йикъан кьетIенвилерикай

Рамазандин вацран эхиримжи цIуд йи­къахъ чIехи дережа ва кьетIенвилер ава. Агъадихъ чун абурукай бязибурукай раха­да.­ — Рамазандин вацран эхиримжи цIуд югъ атайла­, чи Пайгъамбар (къуй Аллагьдин па­тай салават ва саламар хьурай вичиз) ибадатар, диндар...

Къад агъзурдав агакьна

23-апрелдиз Каспийскда, “Анжи Арена” стадиондин майдандал, республикадин дережада аваз тешкилнавай ифтар (сив хкудуниз талукьарнавай мярекат) кьиле фена. “Лезги газетдиз” РД-дин Муфтиятдин пресс-къуллугъди хабар гузвайвал, ана 20 агъзурдав агакьна­ инсанри иштиракна. Мярекатдин гьуьр­метлу мугьманрин арада...

Ядигарриз килигна

22-25-апрелдиз Дагъустандин мусурманрин уьмуьрда лишанлу вакъиа кьиле фена: и йикъара Мегьарамдхуьруьн райондин Ярагъ-Къазмайрин хуьруьн жуьмя-мискIинда, Мугьаммад пайгъамбардилай (къуй Аллагьдин патай сала­ват ва саламар хьурай вичиз) агакьнавай ядагарар яз, багьаз хуьзвай затIарин (реликвии) выставка кьиле...

Гзаф инсанриз чизвач

1. Инсандин уьмуьрдин мана-метлеб вуч ятIа (Аллагь-Таалади инсан вуч патал халкьнаватIа). Ислам динди вири инсанрин акьулда (фикирда) гьамиша авай пуд суалдиз гьахъ жавабар гузва: 1. Чун (инсанар) гьинай атанва? 2. Чун вуч патал атанва?...

Диндин конкурс! Кьилин пишкеш — телефон

Играми ватанэгьлияр! Гьар йисан рамазандин вацра газет кIелзавайбурун арада тухузвай диндин конкурс гатIуннавайдакай хабар гузва. Къейд ийин хьи, цIи и серенжем медениятдинни марифатдин Алкьвадар Гьасанан тIварунихъ галай центрадини «Лезги газетдин» редакцияди саналди тешкилнава. Лагьана...

Малумат

Гьуьрметлу  газет  кIелзавайбур! Рамазандин варз мусурманар патал халис хазина я. Къуръанда ва са жерге гьадисра къейднавайвал, и вацра авур хъсан, къени, хийирлу кIвалахрай къвезвай сувабдин кьадар са шумуд сеферда гзаф жезва. Мукьвара мергьяматлу са...

Вучиз рамазандин вацра сив хуьзва?!

Вучиз лагьайтIа: Гьакъикъатда, Аллагь-Таалади и вац­­ра сив хуьн Исламдин дестекрикай кьуд лагьайди (рукн, асул) яз авунва. Аллагьди лу­­­гьузва (2-сура, 185-аят, мана): “(Ферз сив хуьдай гьисабай йикъар) рамазандин варз я, виче Къуръан (авудна) ра­къур­на­вай —...

ЧIехи гунагьар

(Эвел — 2021-йисан 45-52, 2022-йисан 1-11-нумрайра) Аллагьди Къуръанда лагьанва (24-сура, 4-аят, мана): “Ва михьи дишегьлийрал (зинадин) тахсир вегьезвайбур (ни азад, гъуьлуьк квай дишегьлийрик зинадин тахсир ку­туртIа) (гьакIни тахсир квачир итимрикни), эгер абуру кьуд шагьид...

МискIин туькIуьр хъийизва

МискIин тек са ибадатар ийиз­вай чка туш, ам эдебдихъ, къенивилихъ, гьуьрметдихъ эвер гузвай макан я лагьайтIани жеда. Виликдай дагъвийрин арада мис­кIинрин имамрихъ еке кесер авай, са кар ийидайла, абурал алукьзавай, меслятар къачузвай. Хуьруьн, халкьдин...

ЧIехи гунагьар

(Эвел — 2021-йисан 45-52, 2022-йисан 1-10-нумрайра) Рибадин жуьреяр 2) Риба-аль-фадл. Ам пул пулдихъ ва я тIуьн тIуьнихъ артуханвал аваз маса гун я ва и кар гьарамнава. Шариатда ам ругуд шейинин жигьетдай гьарам тирди ачух...

КьакIа — диндин межлис

12-мартдиз Ахцегь райондин КьакIарин хуьруьн мискIинда диндин межлис кьиле фена. Му­сурман дин мягькемаруниз, инсанрин арада руьгьдин михьи­ви­лин, мергьяматлувилин, эдеб-ах­лакьдин таблигъат гегьеншаруниз эвер гузвай и мярекатда хуьруьн агьалийрилай гъейри, къунши хуьрерин мискIин­рин имамри, районда “Ас-са­лам”...

ЧIехи гунагьар

(Эвел — 2021-йисан 45-52, 2022-йисан 1-9-нумрайра) Гьа и эмирралди ва къадагъайралди ивияр (инсандин чан) хуьзва, ягь-намус­диз­ гьуьрметзава ва виринра инсанрин арада саламатвални  секинвал пайда жезва. Инсандиз герек ва чарасуз вад шей ава ва абур...

ЧIехи гунагьар

(Эвел — 2021-йисан 45-52, 2022-йисан 1-8-нумрайра) Жин хкудун, суьгьуьр алудун ва вили ягъун элягъун патал кIелдай аятар ва дуьаяр (рукъйа): аль-Аъраф, аятар: 116-122 — суьгьуьр алудун патал (анжах). Юнус, аятар: 80- 82 — суьгьуьр...