Вири инсаниятдиз чешнелу ксар

(Эвел — 2020-йисан 44-52, 2021-йисан 1-2-нумрайра) Умар халифадин (Аллагь рази хьурай вичелай) гафар  (ва насигьатар) Са сеферда Умар халифади (Аллагь рази хьурай вичелай) инсанриз ихьтин насигьат гана: “Гьакъикъатда, Аллагь-Таалади квез мисалар гъанва ва (баян...

Вири инсаниятдиз  чешнелу ксар

(Эвел — 2020-йисан 44-52, 2021-йисан 1-нумрайра)   Умар халифадин (Аллагь рази хьурай вичелай) гафар  (ва насигьатар) Гьакъикъатда, кьиле акъвазнавай чIехи касдиз (регьбердиз) вичин гуьзчивилик квай жемятдин гьакъиндай виридалайни лазим (ва лайихлу) кар абурухъ галаз...

Вири инсаниятдиз чешнелу ксар

(Эвел — алатай йисан 44-52-нумрайра) Умар халифадин (Аллагь рази ­хьурай вичелай) гафар (ва насигьатар) 1. Умар ибн аль-ХатIтIаб (Аллагь рази хьурай вичелай) халифа яз тайинарайла, ада Пайгъамбардин (къуй Аллагьдин патай салават ва саламар хьурай...

Вири инсаниятдиз чешнелу ксар

(Эвел — 44-50-нумрайра) Абу-Бакр халифадин гафар Фикир-фагьум ая куьне, эй Аллагьдин бендеяр, квелай вилик хьайи куь стхайрин, несилрин гьакъиндай! Абуруз чпи къазанмишай, авур крар хьана ва ажалдилай кьулухъ абур я бахтлувиле ава, я —...

Вири инсаниятдиз чешнелу ксар

(Эвел — 44-49-нумрайра) Абу-Бакр халифадин гафар Ам халиф яз тайинарайла, ада ихьтин келимаяр лагьана: “Аллагьдиз гьамд хьуй, Ам я тарифдиз лайихлуди…”. Гуь­гъуьн­лай давамарна: “Эй, инсанар! Зун куь чIехиди (халифа) яз тайинарнава , амма зун...

Вири инсаниятдиз чешнелу ксар

(Эвел — 44-48-нумрайра) …Абу-Бакр халифади (Аллагь рази хьурай вичелай) Абу-байдадизни (Аллагь рази хьурай вичелай) кагъаз рекье туна. Ана кхьенвай: “Дугъриданни, за Халид ибн Валид (кьушунрин эмир яз) тайинарнава, душмандиз аксина женг тухудайвал! Куьне аксивалмир,...

Йикъан месэлаяр веревирдна

Алатай гьафтеда республикадин ­Дуствилин кIвале РД-дин милли сиясатдин ва диндин крарин рекьяй министерстводи тешкилнавай “Дин ва массовый информациядин такьатар” лишандик кваз йикъан месэлайриз талукь мярекат кьиле фена. Ам ачухунихъ ва иштиракчияр тебрик авунихъ галаз...

Вири инсаниятдиз чешнелу ксар

(Эвел — 44-47-нумрайра) Усамагь ибн Зайд асгьаб (Аллагь рази хьурай вичелай) кьиле авай мусурманрин кьушун гьазурна, ам Шам галайвал рекье тун. Пайгъамбарди (къуй Аллагьдин патай салават ва саламар хьурай вичиз) Усамагь ибн Зайд асгьабдиз...

Вири инсаниятдиз чешнелу ксар

(Эвел — 44-46-нумрайра) Сад лагьай халифа: Абу-Бакр ас-Сиддикь (Аллагь рази хьурай вичелай). Адан тIвар Абу-Бакр Абдуллагь (Атикъ) ибн (Абу Къугьафа) Усман ибн Амир ибн Амр ибн Кагьб ибн Сагьд ибн Муррагь ат-Таймий я. Абу-Бакр...

Вири инсаниятдиз чешнелу ксар

(Эвел — 44-45-нумрайра)                    Асгьабрикай виридалайни сифте иман гъайибур Пайгъамбардихъ (къуй Аллагьдин патай салават ва саламар хьурай вичиз): гъвечIибурукай — Али ибн Аби- ТIа­либ (8 йиса аваз), чIехи итимрикай — Абу- Бакр, дишегьлийрикай — Хадижагь,...

Вири инсаниятдиз чешнелу ксар

(Эвел — 44-нумрада)                    (Аллагьди асгьабрин гьакъиндай а мисал гъанва) абуралди (муъминрин гзаф кьадардалди ва абурун иер гьал­далди) кафирар ажугъламишун патал (Имам Малика ва маса алимрини лугьузва: и аятда делил ава — низ асгьабар та­кIан...

Рабиуль авваль

18-октябрдиз мусурманрин календардалди рабиуль авваль варз алукьнава. Ам мусурманрин календарда пуд лагьай варз я. Рабиуль аввалдин кьетIенвал, сифте ну­батда, адакай ибарат я хьи, и вацра Мугьаммад пайгъамбар (къуй Аллагьдин патай салават ва саламар хьурай...

Исламдин ахлакьар ва эдебар

(Эхир. Эвел — 34-35, 37-42-нумрайра) Пехилвилин къадагъа тир кьве жуьрени Къуръанда гьарам авунва. Аятда ла­гьан­ва: (113-сура, 5-аят, мана): “…Ва пе­хил­валзавайдан писвилеривай хъилевай ада пехилвалзавайла!” (яни пехил касдиз, ада нел пехилвалзаватIа, гьам Аллагьдин ба­гъишрикай магьрум...

“Къунут” (Магьдина) дуьа

КIела, чира “Къунут” — им Аллагьдиз дуьа авунин са жуьре я. Ихьтин тIвар алай дуьа мусурманри кпIуна ийизва. Жуьреба-жуьре маз­гьаб­ра (Абу Гьанифадин, Имам Агьмадан, Имам Маликан, Имам Шафиидин) “Къунут” дуьа гьихьтин кпIара ва гьихьтин...

Исламдин ахлакьар ва эдебар

(Эвел — 34-35, 37-41-нумрайра) Исламди пис ахлакьар къадагъа ийизва ва негьзава. Зулум (ам пуд жуьре ава). ЛукIра (инсанди) вичин Раббидин гьакъиндай зулум авун (ширк авуналди). Аятда лагьанва: (31-сура, 13-аят, мана): “Ва (рикIел гъваш), ингье...

Исламдин ахлакьар ва эдебар

(Эвел — 34-35, 37-40-нумрайра) 7. Керчеквал Мусурман кас вичин вири крара керчекди, дугъриди хьана кIанда. Вучиз ла-гьай­тIа, а кар Аллагь-Таалади ва Адан Расулди (къуй Аллагьдин патай са­лават ва саламар хьурай вичиз) эмирзава. Къуръанда лагьанва ...