Зиян хьайибуруз куьмекна

Августдиз Махачкъаладин патав АЗС хъиткьинуникди кьейибурун хизанриз ва зиян хьайибуруз саки 80 миллион манат пул гана, хабар гузва Дагъустандин Кьилин пресс-къуллугъди. Пулунин такьатар республикадин бюджетдай (39,6 млн) ва мергьяматлувилин фондарин патай (саки 38 млн) чара авуна. Кьилди къачуртIа, 90 хизандив, гьа жергедай яз мусибатдин агьвалатдин нетижада кьейи 28 касдин хизанрив ва хасаратвилер хьайи 62 касдив, санлай къачурла, республикадин бюджетдай 39,6 миллион манат такьатар агакьна.

Материалдин куьмек гун ва терг хьайи эменни эвез хъувун патал 38 миллион манатдив агакьна мергьяматлувилин фондари рекье туна. «Надежда» фондуни 193 хизандиз куьмекна, «Инсан» фондуни гзафни-гзаф зарар хьайи кIвалер гуьнгуьна хтун патал 13 хизандиз  4,292 млн манат чара авуна.

«Вири санал» фондуни зиян хьайибуруз куьмек гун патал такьатар кIватIун давамарзава. Регьимлу ксари Москвадин азарханайриз тухвай 15 азарлудазни гьар садаз 100 агъзур манат пул рекье туна.

Чи мухбир