Виниз тир къимет гана

Алатай гьафтеда Махачкъалада, Р.Гьамзатован тIварунихъ галай Милли ктабханада, ктабрин «Яру майдан» фестивалдин ва «Китап-Байрам» международный выставкадин нетижайриз талукьарна, журналистрихъ галаз кьиле фейи пресс-конференцияда Дагъустандин информациядинни печатдин Агентст­водин регьбер Абдуразакь Жама­лутдинова ва ктабар акъуддай «Да­гъустан» кIвалин директор Умар­осман Гьажиева иштиракна. Абуру ктаб­рин фестивалра ва ярмаркайра иштиракун Дагъустандин литература ва культура Россиядин ва международный дережада вилик финин рекье важиблу кам тирди лагьана.  

Пресс-конференция ачухдайла, А.  Жа­­малутдинова къейд авурвал, Россиядин ктабар чапдайбурун Ассоциа­циядин пешекарвилин конкурсда чи рес­публика датIана иштиракзавайбуру­к­ай сад я. И сефердани региондин стендди ва прог­раммади меркезвийрин ва мугьманрин фикир вичел желбна. ИкI, «2023-йисан виридалайни хъсан ктабар» конкурсда «Дагъустан» чапхана «Расул Гьамзатов» проектдай — шаирдин 100 йисан юбилейдиз бахшна, урус ва авар чIаларал акъуднавай ктаб­рай — Гран-Придиз лайихлу хьана. Идалайни гъейри, чапханадиз «Искусство книги» номинациядайни махсус диплом гана.

Умаросман Гьажиева жюридин членриз сагърай лагьана, ктабар акъуд­дай мумкинвал хьун РФ-дин Президент В.В.Путинан ва Дагъустандин кьиле авай ксарин чалишмишвилерин нетижа тирди къейдна. ЦIинин фестивалда иштиракай Дагъустандин халкьдин шаир СтIал Сулейманан 155 йисан юбилейдиз талукьарнавай проектдални кьилди акъвазна. Дагъустандин литературадихъ республикадилай къецени еке итиж авайди къейдна. «Дагъус­тан» чапханадин кIвалахдикай активнидаказ кхьизвай изданийрин векилрив шабагьар вахкана.

Эхирдай У.Гьажиева пресс-конфе­ренциядин иштиракчийриз Дагъустан­­дин информациядинни печатдин Агент­стводин ва «Дагъустан» чапхана­дин патай Расул Гьамзатован ктабар пишкешна.

Рагнеда  Рамалданова