ВикIегь камар

Эхиримжи вахтара чи лезги шииратдиз чпихъ кьетIен бажарагъ, хатI авай жегьилар атанва. Шад жедай кар ам я хьи, абурун арада жегьил дишегьли шаирарни ава. Гьахьтинбурукай сад  Гьасанова  Гуьзеля  я. Ада чи лезги литературадиз, шииратдиз викIегь камар къачузва, агалкьунарни ава.

Гуьзеля гьар патахъай алакьунар авай  инсан я. За школада урус чIаланни ли­­­тературадин тарсар гудай вахтунда ам зи практикантка тир. Дагъустандин педуниверситет акьал­тIа­­­райдалай кьулухъ ам кьисметди Ленинграддин чилел акъуд­на­.

Адан шиирар урус ва лезги изданийриз акъатзава, вичи хейлин шаиррин шиирар лезги чIалай урус чIалаз, урус чIалай лез­ги чIалазни таржума ийизва, шаиррин яратмишунриз къимет­ гузва. Интернетдин сайтра ам шииратдал рикI алайбурухъ галаз сих алакъада ва.

30 йисалай гзаф вахтунда гъурбатда аватIани, Гуьзеляди хайи мулкарихъ, яйлахрихъ, булахрихъ, ярар-дустарихъ галаз  алакъаяр атIанач.

Ам асул лезги ватанперес, лезги намус-гъейрат авай халкьдин руш я. Вичин са шиирда ада икI кхьизва:

Гъурбатдавай атир галай цуькверлай,

Валлагь, багьа я ватандин къалгъанар.

Ухшар я чун алатайдаз рекьелай —

Хайи чилихъ цIигел хьанвай инсанар…

Заз Гуьзеля гьеле бегьем ахъа тахьанвай марвар цуькведив гекъигиз кIанзава. За умудзава, адан цIийи-цIийи шииррин атир, верцIи дад чи лезгийрив агакьда…

Шарафудин  Асваров, филолог,

Мегьарамдхуьруьн райондин Советский хуьр.

 

Вил жеда

Хайи чилихъ вил жеда зи,

Дидедин ванцихъ.

Лезги чIалахъ, чими, мили,

Рагъ гъидай варцихъ….

Дидедин гаф чи дарман я,

Сувар я кIвалин.

Гьар садаз багьа инсан я,

Винизвал кьилин.

Фахъ дидедин вил жеда зи,

Атирдихъ чими.

Булахдин цихъ вил жеда зи,

Мурк хьиз лап къайи.

Гъурбатдавайдан вил жеда

Лезги мугьмандихъ.

Ватандихъ рикIер ишеда

Сефил рагъдандихъ.

Гуьзеля Гьасанова

ЦIийи таржумаяр

Фазу Алиева

Рушаз дидедин тапшуругъар…

Вун къе, чан руш, физва чарадан кIвализ,

Чарадан кIвал ухшар язва уьлкведиз,

Уьмуьр физвай табийдаказ къайдадиз,

МуьтIуьгъни яз вичин гьахъдиз, къанундиз.

 

Варарин вилик тура жуван назвилер.

Ая абурун хесетриз на гьуьрметар.

Эгер кьецIи ятIа — абурун хьухь кIвачер,

Буьркьуь ятIа — гьалда вуна айнаяр.

* * *

Ихтибарда вал къул кIвалин

Эхиримжи югъ амай кьван.

Курай ама экв хьиз вилин,

Курай рикI хьиз кIанидан.

Алакь кутаз чIехи цIаяр,

ЦIверекIдилай са гъвечIи.

Гъуьруькайни са мекевай

Фан хара чраз чIехи.

* * *

Вун къе, руш, физва чарадан кIвализ,

Варарилай рекьер физвай гьар саниз.

Дикъетдивди килигиз хьухь вун чилиз,

Фикир гуз хьухь ийизвай гьар камуниз.

 

Ширин гафар жеда чими нурар хьиз.

Рахадайла рахух верцIи мецелди.

Гафарни мад жеда залан фурар хьиз,

Татугай гаф тахьурай гьич сивел ви.

 

Вун къе, чан руш, физва кIва­лиз чарадан,

Ам ви рикIиз мукьва хьурай гьар къалай.

Вуч затI вилик атайтIани чарадан,

Ваз ам экуь рагъни ширин вирт хьурай.

 

Сиве-сив тваз, на гьуьжетар ийимир:

Бедбахтвал я эхир кьил а гьуьжетрин.

Гьич са гелни таз тахьуй жуван хъилен,

На ам циз вегь, цIурурай твар хьиз кьелен.

 

Вун къе, чан руш, физва чарадан кIвализ.

Вилер жеда вал кьуд патай килигиз,

Вун зи бегьер, вун я, бала, зи суьрет,

Ваз килигна гуда дидедиз къимет.

 

Абурун юкьва жувандихьухь, акахьна,

Итимдизни вун вафалу паб хьана,

Уях хьухь вун, аскерди хьиз лагьана:

— Килиг шумуд инсан ава элкъвена…

Авар чIалай. Таржума авурди – Гуьзеля Гьасанова