Тарихдин сиягьатда

Дербентда лезгийрин машгьур регьбер

Гьажи Давудан экуь къаматдиз бахшнавай мярекат кьиле фена

24-октябрдиз Дербент шегьердин къадим къеледа Дагъус­тан­дин тарихда кьетIен чка кьунвай кьегьал хва, лезги халкьдин машгьур регьбер Гьажи Давудан уьмуьрдин ва женгинин рекьиз талукьарнавай шикилрин выставка кьиле фена. Ам Гь.Давудан тIварцIихъ галай руьгьдинни марифатдин центради ФЛНКА-дихъ галаз санал тешкилнавай.

И мярекатди жемиятдин жуь­реба-жуьре къатарин векилар сад авуна. Абурун арада сиясатчи­яр, алимар, шаирар, журналистар, та­рихчияр, студентар ва масабур авай.

Выставка ачухуниз талукьарнавай мярекат «Женгинин баркаллувал» музейдин къуллугъчи Гуьлпери Мирзебалаевади кьиле тухва­на. Сад-садан гуьгъуьналлаз ра­хай ксари – Дагъус­тандин халкьдин шаир Кичибег Мусаева, «Лезги газетдин» кьилин редактор Мегьамед Ибрагьимова, журналист Ханжан Къурбанова, ФЛНКА-дин Советдин член Гьуьсен Шагьпазова ва масабуру тарихдин вилик Гьажи Давудан лайихлувилер къалурна ва выставка Дербентдилай гъейри республикадин маса шегьеррани районра кьиле тухун теклифна.

Ихьтин фикир мярекатдин тешкилатчийрикай сад тир Гь.Да­вудан тIварцIихъ галай центрадин­ директор Самур Алиевахъни ава. Ада чахъ галаз кьиле фейи ра­хунра къейд авурвал, алай йисан­ эхирдалди баркаллу регьбердин­ уьмуьрдин ва женгинин рекьиз та­лукьарнавай выставка Да­гъус­тандин меркездани ачухдайвал я.

Лагьана кIанда, выставка урусрин ва османрин пачагьлугъри­ Гьажи Давуда арадал гъайи садалайни аслу тушир гьукумат­ кьабулайдалай (тестикьарайдалай) инихъ 300 йис тамам хьунихъ галаз ала­къалу авунвай. Ина килигун патал тамашачийриз теклифна­вай шикилар чIугунвайди лезгийрин машгьур художник Мелик Агъабалаев тир. «Гьажи Давудан гьакъикъи шикилар авач. За адан къамат жуьреба-жуьре куьгьне, тарихдиз­ талукь суьретрин, риваятрин куьмекдалди арадал гъана. Заз фадлай жуван шикилра и кьегьал хцин къамат ачухариз кIан­завай. Белки, и сеферда залай и кар алакьна…», — лагьана М.Агъабалаева.

Къейд ийин хьи, выставкада не­инки са Гьажи Давудан, гьакI­ни адан девирда кьиле фейи жуьреба-жуьре вакъиайрин, XVIII асирдин эвел кьилера са жерге гьукуматриз, пачагьлугъриз, ханлухриз регьбервал гайибурун суьретарни авай. Абуру выставкадиз атай гьар са кас гуя тарихдин сиягьатдиз тухузвай.

Агьмед Магьмудов