Шаирдин юбилейдиз бахшна

СтIал Сулейманан райондин администрациядин пресс-къуллугъди хабар гайивал, са тIимил йикъар идалай вилик Кьулан СтIалдал, Дагъустандин халкьдин шаир Сажидин Саидгьасанован 90 йисан юбилейдиз талукьарна, са шумуд райондин жаванрин командайрин арада мини-футболдай турнир кьиле фена. Адан тешкилатчи райадминистрациядин спортдин, туризмдин ва жегьилрин крарин рекьяй комитет тир.

Турнир ачухуниз та­лу­кьарна­вай шад мярекатдал райондин кьил Саид Темирханова, адан важиблувал, жаван спортсменрин алакьунар къейд авунихъ галаз сад хьиз, чкадин властри меценатрин ва хъсан меслятар гваз майдандиз экъечIзавай агьалийрин куьмекни галаз спорт вилик тухунихъ, спортдихъ галаз алакъалу кьурулушар  хъсанарунихъ ва арадал гъунихъ, бажарагъ авай жаван спортсменриз куьмекар гунихъ галаз алакъалу серенжемрикайни суьгьбетна. Дагъус­танда алай вахтунда пешекарвилин спорт вилик тухун, спортдин инфраструктурадин объектар, спортдал машгъул хьун патал лазим шейэр маса къачун патал пулдин такьатар чара авунал фикир желб авунихъ галаз сад хьиз, республикадин кьиле авай ксариз сагърай лагьана.

Турнирдин иштиракчийрин тIварцIихъ хуш келимаяр лагьайбурун арада райадминистрациядин спортдин, туризмдин ва же­гьилрин крарин рекьяй комитетдин директор Чингиз Абдулмежидов, Ахцегь райондай тир тренер Тимур Агьмадов, РД-дин физический культурадин лайихлу работник Керим Бабаев ва масабурни авай. Хайи районда кьиле тухузвай спортдин серенжемдиз тамашиз РД-дин Гьукуматдин Пред­седателдин заместитель Нариман Абдулмуталибовни атанвай. Мугьманрин жергеда “Анжи”, “Балтика”, “Черноморец” ва “Леки” командайрик кваз къугъвай машгьур футболист Тофик Къадимовни авай.

Къизгъиндаказ кьиле фейи къугъунрин нетижада СтIал Сулейманан райондин команда — 1, Кьурагь ва Ахцегь районрин командаяр 2 ва 3-чкайриз ла­йихлу хьана.

Гъалиб хьайи ва приздин чкаяр кьур командайриз кубокар, медалар, грамотаяр, гьакIни тафаватлу хьайи спортсменриз кьилдин пишкешар гана.

Рагнеда Рамалданова