Шад гьалара

28-августдиз СтIал Сулейманан район­дин администрацияда жегьил спорт­смен — азаддаказ кьуршахар кьунай дуьньядин кIвенкIвечивал патал акъа­жунрин ва Азиядин чемпион Камиль Куругълиев шад гьалара кьабулна. Идакай «Лезги газетдиз» райадминистрациядин пресс-къуллугъди хабар гана.

РикIел хкин: К.Куругълиев Къазах­стан­дин Актау шегьерда хана ва ана чIехи хьана. Адан буба Хив райондин Цналдилай я, диде — СтIал Сулейманан райондин­ Агъа СтIалдилай. Камиль ва Даурен Куругъли­е­­вар имидин рухваяр я. Са йис идалай ви­лик кIелун ва спортдин рекьяй вичин ус­тадвал мадни хкажун патал Камиль Да­гъустандиз хтана. Алай вахтунда жегьилди­ ДГУ-дин юридический факультетда кIел­зава. Адаз лезги чIал лап хъсандиз чизва. Агъа СтIалдал яшамиш жезвай вичин чIехи бубадал кьил чIугваз адаз гзаф кIанда.

Райондин кьил Саид Темирхано­вахъ­ галаз суьгьбетдайла К.Куругълиева, спортдин рекье къазанмишнавай агалкьунрикай хьиз, гележегдин планрикайни лагьана. Адан мурад Парижда кьиле фидай Олимпиададин къугъунра (ам Къазахстандин патай экъечIзава) иштиракун ва, гьелбетда, гъалибвал къазанмишун я. Мангистаудин областдин Олимпиададин резерв гьазурдай центрада вичин буба, Олимпиададин къугъунрин призёр Мегьамед Куругълиеван ва Роман Ахметханован гъилик устадвал хкажнавай, Къазахстандин хкянавай команда­дик кваз ке­серлу акъажунра са шумудра гъалибвилер къазанмишнавай, гьа гьисабдай яз 92 кг заланвал авайбурун арада дуьньядин (17 йисал къведалди яшда авайбурун арада) ва Азиядин чемпионвилин (21 йисал къведалди яшда авайбурун арада) тIварарин сагьиб тир чи ватанэгьлидихъ и жигьетдай вири мумкинвилер авазва.

Спортда къазанмишнавай­ ви­низ тир агалкьунрай ва жегьилрин арада спорт машгьур авунай С.Темирханова Камиль Куругълиевав чухсагъулдин чар вахкана, адахъ спортдин ре­­кье мадни кьакьан кукIушар муь­тIуьгъардай сагъвал­, кIе­лун­­ра­ни агал­­кьунар хьун алхишна, дирибаш спортсмендал дамахзавайди, же­гьилри адалай чешне къачузвайди къейдна ва райондин спортдин уьмуьрда­ активнида­каз иштиракунни теклифна. Спорт­смен­дин тIварунихъ чими келимаяр райадми­нистрациядин кьилин сад лагьай замес­титель Л.Оружевани лагьана.­ Спортдин­, туризмдин ва жегьилрин крарин рекьяй­ комитетдин председатель Ч.Аб­дул­межи­дова ватанэгьлидихъ галаз гележегда санал кIвалахунин планарни раижна.

Рагнеда Рамалданова