Районрин уртах турнир

И йикъара СтIал Сулейманан райондин спортдин, туризмдин ва жегьилрин крарин рекьяй комитетди армрестлингдай ЦIийи Макьарин футболдин гъвечIи майдандал жаванрин арада тешкилай  районрин уртах турнирда 70-далай виниз спортсменри иштиракна.

Ам ачухуниз талукь шад мярекатдал винидихъ тIвар кьунвай комитетдин директор Чингиз Аб­дулмежидова, машгьур спортсменар, ДЮСШ-дин тренерар-му­алимар тир Малик ­Тагьирбегова ва Рамидин Къазимегьамедова жаванриз ЦIийи йис тебрик­на, акъажунра агалкьунар хьун алхишна.

Къизгъиндаказ кьиле фейи акъажунрин нетижада СтIал Сулейманан райондин — 1, Кьурагь райондин — 2, Ахцегь райондин жаванри 3-чкаяр кьуна. Абуруз кубокар, медалар ва грамотаяр гана.

Рагнеда Рамалданова