Премияр вахкана

Алатай гьафтеда Махачкъалада, Урусрин М.Горькийдин тIварунихъ галай драмтеатрдин гъвечIи залда,  Дагъларин уьлкведин халкьдин яратмишунар ва адетдин культура хуьник ва вилик тухуник лайихлу пай кутунай гузвай «Дагъустандин руьгь» («Душа Дагес­тана») РД-дин госпремия вахкуниз талукьарнавай шад мярекат ва чIехи концерт кьиле фена. Идакай чаз мярекатдин тешкилатчийрикай сад тир РДНТ-дин (Республикадин халкьдин яратмишунрин кIвал) пресс-къуллугъди хабар гана. Театрдин фойеда цIинин ва алатай йисарин и премиядин лауреат­рин декоративно-прикладной искусстводин  выставкани ачухнавай.

РикIел хкин, «Дагъустандин руьгь» пре­мия 2012-йисалай инихъ конкурс­дин би­недаллаз 8 номинациядай («Халкьдин­­ кьуьл», «Халкьдин мани», «Халкь­­дин музыка», «Халкьдин адетдин культу­ра», «Халкьдин устад», «Халкьдин­­ театр»­, «Халкьдин музыкадин алат», «Жаван­ бажарагъ») гузва. Ада халкьдин­ ис­кусстводин хъсан адетар хуьнин ва акьалт­завай несилрив агакьарунин важиблувал къалурзава. Алатнавай йисара­ и премиядиз 157 кас лайихлу хьана. И юкъуз­ лагьайтIа, 15 касдив премияр вахкана.

Шад мярекат Дагъустандин культурадин министр Зарема Бутаевади ачухна.

— «Дагъустандин руьгь» премия — им неинки чи халкьарин культурадин зурба ирс ва кьетIен милли адетар хуьник чпин лайихлу пай кутазвай ксарин зегьмет къейддай, абур руьгьламишдай, гьакI­ни абурув чими келимаяр агакьардай­ мум­кинвални я. Абуру вирида къенин юкъуз Дагъустан гьам чи республикадин, гьамни Россиядин ва международный дережадин жуьреба-жуьре майданра лай­ихлудаказ къалурзава, — къейдна министр­ди.

Дугъриданни, Дагъустандин халкьа­рин яратмишунардай коллективри кIватI хьанвайбуруз яргъалди рикIел ала­мукь­дай легьзеяр багъишна. Кьилди къа­чуртIа, ана Кьурагь, Мегьарамдхуьруьн, Гергебил, Ботлих, Тарумовка, Табасаран, Казбек, Къули районрай ва Буйнакск, Махачкъала, Дагъустандин Огни, Избербаш шегьеррай тир яратмишунрин коллективри ва кьилди манияр тамамардайбуру, кьуьлердайбуру иштиракна. Абурун гьар са нумра тамашачийри яргъалди капар ягъуналди къаршиламишзавай.

Шадвилелди мадни а кардикай хабар гуз кIан­зава хьи, «Дагъустандин руьгь» премиядиз лайихлу хьайибурун арада чи халкьдин векиларни ава. Кьилди къачуртIа, «Халкьдин музыка» номинацияда — ашукь, РДНТ-дин отделдин пешекар Алихан Мегьамедрагьимовакай (Докъуз­пара район), «Халкьдин ус­тад» номинацияда — Испикрин хъенчIин къапарин устад Набиюллагь Керимхановакай (СтIал Сулейманан район), «Халкьдин театр» номинацияда – Кьурагь райондин «Культурадин, досугдин ва туризмдин центр» МБУ-дин халкьдин театр­дин актриса Кевсер Фейзул­лаевадикай ва Мегьарамдхуьруьн райондин халкьдин «Чирагъ» театр­дин ­режиссёр Жавид Гьуьсейновакай «Да­гъустандин руьгь» премиядин лауреатар хьана.

Чна абуруз нубатдин агалкьун ва алукьзавай ЦIийи йис рикIин сидкьидай тебрикзава, абурухъ чандин мягькем сагъвал ва хизанра хушбахтлувал хьун алхишзава.

Рагнеда Рамалданова