Мекерадиз мугьман хьана

Алатай киш юкъуз Махачкъалада кьиле фейи хуьруьн майишатдин мекерадиз (ярмарка) Дагъус­тандин Кьилин везифаяр вахтуналди тамамарзавай Владимир  Васильев мугьман хьана.  

Мекерада майдандиз акъуднавай суьрсетдихъ галаз гьакIни Да­­­­гъустандин парламентдин кьил Хизри Шихсаидов, Дагъустандин Гьукуматдин Председателдин ве­зифаяр вахтуналди тамамарзавай Абдусамад Гьамидов, РД-дин Кьилин ва Гьукуматдин Администрациядин руководитель Вла­ди­­­мир Иванов, хуьруьн майишатдин министрдин ве­зифаяр вахтуналди тамамарзавай Керимхан Абасов, Махач­къала­дин мэр Му­са­ Мусаев ва министррин кабинетдин маса членарни таниш хьана­­.­

Республикадин хуьруьн майишатдин карханайри — ГУП-ри, лежбервилинни фермервилин майишатри —  иниз  емишар, майваяр, як, вирт, ширинлухар ва са жерге маса продуктар гъанвай.

Владимир Васильева, мекерадин жергейра къекъвез-къе­къвез,  хуьруьн майишатдин суьрсет гьасилзавайбурухъ ва меркездин агьа­лийрихъ галаз суьгьбетарна. Мярекатдиз талукь баянар гудайла, кьилди къачуртIа, ада малу­марна: “Фи­кирда гьатай шикилар лап хъсанбур я. Иниз инсанри чпин рикI эцигна гьасилнавай шейэр  гъанвайди аквазва. Вирида дад акун теклифзава ва  шегьерэгьлияр­ мекерадиз датIана къвезва. Бязи­бур ая­лар, бязибур хтулар галаз. Им ри­кIиз хуш жедай кIвалах я. Сан­лай къачурла, алай йис хуьруьн майишатдин суьрсет гьа­сил­за­вайбур патал къулайди хьуни чун шадарза­ва. Чна инлай кьулухъни санал кIва­­­­лахда ва абуруз­ куьмекар гуда. Хуьруьнвийрив абу­руз гузвай куьмек агакьун лазим я.

И жигьетдай уьлкведин Президент Владимир Путинан ва  Гьукуматдин Председатель Дмитрий  Медведеван фикир сад я — хуьруьз куьмек гун. Чаз им  суьрсетдин рекьяй чи  хатасузвал, чи гележег тирди лап хъсандиз чизва. Къе инал къейд авурвал, чавай гила Туьркиядин помидорар ва Польшадин ичер галачизни кьил хуьз жезва. Алава яз, чи суьрсет экологиядин жигьетдайни михьиди я. Къе чаз, властдин векилриз, суьрсет гьасилзавай ксариз чна чпин патахъай­  къайгъударвал ийизвайди акуна, гьакIни абурун ван чав агакьна кIанзава”.

РД-дин Кьилин ва Гьукуматдин Администрациядин пресс-къуллугъ