Анжах санал килигиз жеда

Алатай жуьмя юкъуз Дагъустандин Кьилин везифаяр вахтуналди тамамарзавай Владимир Васильев ва “Сад тир Россия” ВПП-дин Кьилин советдин председатель, “Тактический ракетайрин яракьар” Корпорациядин директоррин Советдин председатель Борис Грызлов “Дагдизель” завод” АО-диз мугьман хьана.  

Абурухъ гьакIни Дагъустандин Гьукуматдин Председателдин везифаяр вахтуналди тамамарзавай Абдусамад Гьамидов ва “Тактический ракетайрин яракьар” корпорация” АО-дин  генеральный директор Борис Обносов, “Дагдизель” заводдин генеральный директор Рауль Ильясов галай.

Мярекатдин сергьятра аваз  абур музейдиз мугьман, карханадин производстводин цехрихъ галаз таниш хьана.

Ахтармишунин  нетижайриз ба­ян гудайла Борис Грызлова къейд авурвал, “Дагдизель” заводдивай гимияр ремонт авунин производство вилик тухуз же­да: “Чна  кархана еримлу авунин, гьа гьисабдай яз гимияр ремонт авунин месэлаяр­ веревирдна. Ина Каспийскдин флотилия ава. Чна гьисабзавайвал, “Дагдизель” заводдивай вичин мулкуникай са кьадар пай гьа и производство кардик кутун патал чара ийиз же­да”, — лагьана ада.

Борис Грызлован гафаралди, и карди, са шакни алачиз,  производстводин кьадар артухариз ва кIва­­ла­хдин цIийи чкаяр арадал гъиз куь­мек гуда. “КIвалахдин цIийи чкаяр арадал гъана кIанзава. Идалайни гъейри, заводдикай республика­дин виридалайни гзаф кьадар налогар гузвай кархана хьана кIанда. Гьаниз килигна къе, “Дагдизель” патал суварин юкъуз­ни чна и месэ­лаяр веревирдда”, — къейдна ада.

Вичин нубатдай Владимир Васильева малумарна: “Заз къе ина пешекаррин гьазурлухвилин дережа ахтармишиз, алай аямдин тадаракар акваз итижлу тир.  Чаз производстводин къуватар жезмай кьван фад артухариз кIанза­ва, ах­па ида республика патал хийир гудайвал. Чун заводдиз та­ниш хьун патал атанва, амма ина гьеле гиламаз гзаф итижлу са жерге теклифар ганва. Исятда мумкинвилер ахтармишунин кIвалах кьиле тухузва, адан нетижайри чаз гьи патахъ чалишмишвилер авун лазим ятIа къалурда. Борис Вячеславовича къейд авурвал, сифтени-сифте их­тилат кIвалахдин чкайрикай, алай аямдин пешекаррикай, виниз тир дуьм-дуьзвал авай цIийи техникадикай  физва. Чаз абурун кьадар мадни гзаф хьана кIан­за­ва. Дагъус­танда зегьметдиз къабил бейкарар гзаф ава. Чи вилик квай макьсад  ихьтин заводрин куьмекдалди  инсанрикай виниз тир дережайрин  пешекарар авун я.

Чун къе къуватар тупламишун, сад-садахъ галаз алакъалу авун истемишзавай са жерге месэлайрал акъвазна. Абур гьялун патал оборонадин министерстводихъ ва маса идарайрихъ галаз алакъалу яз кIвалахда, республикадин дережадани куьмекар гуда. Гележегда авай мумкинвилериз — куьруь вахтуналди тирбу­рузни, яргъал девир патал фикирда кьунвайбурузни — ачухдаказ чавай анжах санал килигиз жеда. Чи уьлкведин итижар хуьн патал лазим алай аямдин гьайбатлу, дуьм-дуьзвал авай яракьар гьеле къенин юкъуз ина акъудзавайдан гъавурда гьатун важиблу я”.

Борис Обносова “Дагдизелдихъ” хъсан гележег авайдакай лагьана. “Къенин юкъуз, чи “Регион” карханадихъ галаз санал, абуру  цIийи жуьредин торпедайрин ахтармишунар куьтягьзава. И кIвалахди “Дагдизелда” хейлин чIехи  заказ тамамардай мумкинвал гуда. Гьа идакай, кьилди къа­чуртIа, заводдин гележегни ибарат я”, — къейдна ада.

РикIел хкин, 10-ноябрдиз  Каспийскда “Дагдизель” завод” АО-дин 80-йисан юбилей къейдна.

РД-дин Кьилин ва Гьукуматдин Администрациядин пресс-къуллугъ