Къад йисуз сегьнеда

23-майдиз  Дербент шегьерда Лезгийрин СтIал Сулейманан тIварунихъ галай госмуздрамтеатрдин  дараматда “20 йис сегьнеда” лишандик кваз Да­гъустандин халкьдин артист, бажарагълу ва машгьур манидар  Фаризат  Зейналовадин  яратмишунриз талукьарнавай межлис кьиле фена.

Мярекат, “Чан зи Дагъустан” мани ­тамамаруналди, Фаризат Зейналовади ачухна. Халкьди машгьур манидар ва актриса гурлу капар ягъуналди къаршиламишна.

Межлисдин шагь (тамада) Ярагьмед Ярагьмедова сифте гаф лугьуз Лезги театрдин директор Динара Эминовадиз ва театрдин кьилин режиссер Мирзабег Мирзебеговаз эверна. Абурухъ галаз сегьнедиз лезги театрдин гъетер Абдул Гьабибов, Мамед Мамедов, Эдуард Ба­гъишев, Ибрамхалил Рамазанов, Агъахан Агъаханов ва масабур экъечIна.

Директорди Ф.Зейналовадиз коллективдин патай яратмишунрин межлис мубаракна, тебрикдин чар кIелна ва къейдна: “Вун чи лезги халкьдин, чи театрдин дамах я. Чаз вун гьамиша шад  ва бахт­лу­ яз акуна кIанзава. Ви бажарагъди генани цуьк ахъайрай. Дагъустандин халкьар шадариз вахъ генани чIехи агалкьу­нар хьурай”.

— Гьуьрметлу стхаяр, вахар, къе, дугъриданни, лезги театрдин сувар я, — башламишна М.Мирзебегова. —  20 йис я Ф.Зейналова сегьнедиз экъечIиз, вичин ширин манийралди ва арадал гъизвай сад-садалай гуьрчег къаматралди чи рикIер шадариз, чи руьгьдик лувар кутаз. Им сифте нубатда Ф.Зейналовадин, ахпа театрдин чIехи гъалибвал я. Къе чна адал дамахзава. И кар иниз, чIи­жер хьиз ахмиш хьана, атанвай халкьдини тестикьарзава. Фаризат гьелелиг же­гьил я. Адахъ еке мумкинвилер ва къуватар  амаз­ма. Зун агъунва ада чаз сегьнеда  генани хъсан къаматар яратмишдайдахъ ва халкьдин руьгь хкаждай цIийи-цIийи манияр майдандиз акъуддайдахъ.

А.Гьабибов: “Гьуьрметлу тамашачияр, гьар са девирди гьар са халкьдин арадай бажарагълу рушар ва рухваяр арадал гъизвайди я. Лезги дишегьлийрин арадай 20-асирда милли искусство виниз хкажзавай Рагьимат Гьажиева, Дурия Рагьимова, Шамси Къухмазова, Зуьгьре Рамазанова, Зулейха Давудова, Суьлгьуьят Гьажиева акъат­на­тIа, 21-асирди чи халкьдиз лезги искусстводин гъед Фаризат Зейналова ба­гъиш­нава…”.

Ахпа ада ва за винидихъ тIварар кьур лезги театрдин “гъетери” гьар сада юбилярдиз гзаф хуш келимаяр лагьана ва яратмишунрин межлис тебрикна.

Дербент шегьердин кьилин тIвар­цIихъай юбилярдиз  яратмишунрин межлис шегьердин культурадин управленидин начальник Арсен Арухова мубаракна.  Ада къейдайвал, Фаризат Зейналовади сегьнеда рикIел аламукьдай гьар жуьре жанлу къаматар яратмишна. Манидар ширин, везинлу, рикIи чIугвадай сес авай устад яз машгьур я.

Фаризат Зейналовадин бажарагъдиз ва лезги культурадизни искусстводиз еке къимет гузвай ва гьуьрметзавай Сулейман-Стальский райондин кьил Нариман Абдулмуталибов сегьнедиз хкаж жезва.

—  Гьуьрметлу, чна вирида дамахзавай, чи рикI алай искусстводин устад ­Фаризат вах. 20 йисуз вуна чи халкьдин рикIер шадарзава…  Вун чи халкьдин дамах,  ярж я. Къе чна вахъ галаз и мярекатда иштиракунални дамахзава. Вун, кьилди къачуртIа, чи райондин гьам эдебиятдин, гьам медениятдин, гьам искусстводин гьи мярекат хьайитIани, гьамиша вилик-кьилик квай инсан я.

Сегьне Ф. Зейналовадин аял вахтарихъ галаз  алакъалу Догъузпара райондин кьилин заместитель С. Исмаиловадин ва адахъ галаз са классда кIелай мискискавийрин ихтиярда гьатна. С. Исмаиловади К.Абасован патай тебрикдин чар кIелна ва, вичин патайни хуш келимаяр лагьана, адав “Докъузпара райондин вилик лайихлувилерай” лишан яз медаль  вахкана. Са классда кIелайбуру Фаризат вахахъ галаз кIелай йисар ри­кIел хкана.

“Лезги газетдин” редакциядин ва вичин патай анал юбилярдиз тебрикдин гаф гваз и цIарарин автор рахана.

Ахпа сегьнедиз экъечIай шаирар тир Сажидинани Гъулангерека юбилярдиз бахшнавай шиирар кIелна. Азербайжандай атанвай “Марвар” кIватIалдин векил Эйваз Гуьлалиева шиирдалди ва машгьур манидар Магьира Шириновади Фаризат вахаз межлис манидалди мубаракна.

Мярекатдал Фаризат вахан яратмишунриз чIехи къимат гузвай чи халкьдин баркаллу агъсакъал Гьажи Жабраиловни хуш келимаяр рахана.

Пуд сятина давам хьайи, гурлудаказ кьиле фейи межлисда Фаризат вахан иштираквал аваз “КьепIир Айисат”, “Периханум”, “Йифен кьулариз тарашун”, “ЦIарубегни Харубег”, “Вун я зи диде”  ва маса тамашайрай чIукар къалурна, юбилярди ва РД-дин халкьдин артист Т.Мамедова, РД-дин лайихлу артистар Р. Пирвердиева, О.Меликова, ашукьар Шемшира ва Айдуна манияр лагьана.

Фаризата яратмишунрин межлис Къ.Ибрагьимова Ф.Нагъиеван чIа­лариз кхьенвай “Сагъ я лезги халкь” мани лугьуналди, вич халкьдин къуллугъда гьамиша акъвазиз гьазур тирди къейд авуналди акьалтIарна.

Къагьриман  Ибрагьимов