Илимдин конференция

СтIал Сулейманан 155 йисан юбилейдихъ галаз алакъалу яз, Дагъустанда адан яратмишунриз талукьарнавай илимдинни тежрибадин конференцияр кьиле физва. Ахьтинбурукай сад ала­тай гьафтеда республикадин милли ктабханада Тахо-Годидин тIварцIихъ га­лай илимдинни ах­тармишун­рин институтди тешкилнавай.

Вирироссиядин дережада аваз кьиле фейи конференция­дин пленарный заседание институтдин директор Альбина Ару­хо­вади ачухна. Ада мугьманар тебрикна ва СтIал Сулейманан уьмуьрдинни ярат­ми­шун­рин рекьикай вичин фикирар лагьана.

Конференцияда иштиракайбу­рун арада РД-дин Гьукуматдин Председателдин заместитель Нариман Абдулмуталибов­, РД-дин милли сиясатдин ва динрин крарин рекьяй министрдин заместитель Даниял Магьмудов, «Лезги газетдин» кьилин редактор Мегьамед Ибрагьимов, РЦО-дин директор Анжела Байрамбегова, алимар, муал­лимар ва масабур авай.

Илимдин докладар Та­хо-­Го­ди­дин тIварцIихъ галай­ институтдин къуллугъчий­ри — М. Мусли­мо­вади, М. Гьажи­агь­медовади, фило­логиядин илимрин доктор, Дагъус­тандин халкьдин шаир Ф. На­гъи­ева ва масабуру авуна.

Гегьеншдиз институтдин сайтдай кIелиз жеда.

Чи мухбир