Фаризат Зейналовадин межлисдиз теклифзава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алай йисан 23-майдиз йикъан сятдин 2-даз Дербент шегьерда Лезгийрин СтIал Сулейманан тIварунихъ галай госмуздрамтеатрдин дара­матда РД-дин культурадин минис­терстводин тапшуругъдалди “20 йис сегьнеда” лишандик кваз Дагъустандин халкьдин артистка Фаризат Зейналовадин яратмишунриз талукьарнавай межлис кьиле ту­худа.

Чна квез и мярекатдиз теклиф­зава­, гьуьрметлу ва­тан­эгьлияр!

Лезгийрин СтIал Сулейманан тIварунихъ галай госмуздрамтеатрдин коллектив