Эдебиятдин конкурс

Алатай гьафтеда Махачкъалада Иль­ман Алипулатован (гъвечIи) тIварунихъ галай “Аялриз пакад югъ багъишин” мергья­матлувилин фондуни тешкилай эдебиятдин международный “Къуй хъсан гафуни руьгь уяхаррай!” конкурсдин гъалибчияр тебрикунин чIехи мярекат кьиле фена. Ам РД-дин образованидинни илимдин министерстводин, Махачкъала шегьердин образованидин управленидин куьмекдалди тешкилнавайди тир. Мярекат конкурсантар, абурун диде-бубаяр, муаллимар, мугьманар “Аялриз пакад югъ багъишин” фондунин тешкилатчи, машгьур политолог ва журналист Ильман Алипулатова, фондунин вице-президент, Махачкъаладин 28-нумрадин гимназиядин директор Анжела Байрамбеговади къаршиламишунилай башламиш хьанана. Аялрин коллективри итижлу концертни гана.

Ильман Алипулатова къейдайвал, и мярекатдин кьилин макьсад жегьил бажарагъар винел акъудун, мергьяматлувилин серенжемрал инсанар желбун я. Ада вичин­ рахунра, фондуниз датIана куьмекар гузвай ксарин тIварарни кьуна, фонд арадал атуникайни суьгьбетна.

Мергьяматлувилин серенжемдин сер­гьятра аваз эдебиятдин международный  “Къуй хъсан гафуни руьгь уяхаррай!” кон­курс­дин гъалибчийрив шабагьар вахкана. Конкурсда са шумуд номинациядай 9-19 йи­сар хьанвай 119 аялдини жаванри гьакъи­къат­дани рикIиз таъсирдай эсерар-шиирар, гьи­­каяяр кхьенва. Мумкин я, абурун сифте эсе­­рар фондуни чапнавай ктабдани гьат­нава­.

Мярекатдиз РД-дин Гьукуматдин Председателдин заместитель Екатерина Тол­сти­ковани атанвай. Винидихъ лагьанвай гафариз къуват яз, ада бажарагълу аялрихъ галаз кIвалахун патал 1-сентябрдилай Да­гъустанда филологиядин школа кардик кутадайдакай хабар гана.

Мярекатдикай чпин фикирар лагьайбур мадни хьана.

Шабагьар вахкуникай рахайтIа, гьар жуьре номинацийрай лезги балаярни гъалиб хьана. Абурун арада гьам шегьердин, гьамни хуьрерин школайра кIелзавайбур авай.

Дагъви  Шериф