Цуьквер къалгъанриз элкъуьрай кьисмет

Вадим Жамалдинов (Гъетягъ Вадим). И тIвар чи газет кIелзавайбуруз ва шииратдални эдебиятдал рикI алайбуруз фадлай ва хъсандиз таниш я. Россиядин журналистрин ва писателрин союзрин член тир адан гъиликай «Гъетягърин бу­лахар» (2009-йис), «Гьижрандин сес» (2011-йис), «Хайи лувар» (2016-йис), «Гъетягъар ва гъетягъвияр» (2021-йис) ктабар хкатна.

Мукьвара Вадим Жамалдинова­ кIел­за­вай­бурун суфрадал, эдебиятдин­ кимел 5-ктаб гъана. «Новый Кавказ» дестеди­ «Куьредин ярар» культурадин­ центрадихъ­ галаз санал акъуднавай «Цуьквер ва къалгъанар» ктаб 138 чиникай ибарат я. Авторди вичин цIийи ктабда гьатна­вай­ эсерар (шиирар, поэма, басняяр) «ТIебиат ва девирар», «Эхир, эвел авачир дуьнья», «Сифте фагьум», «Куьруь, маналу шиирар», «Бахшбендер», «Пашман легьзеяр» кьилериз пайнава. Анра гьарма сад 5-35 бендиникай ибарат 100 шиир ва 34 бендиникай ибарат тир «Пуд девирдин шагьид я зун» гъвечIи поэма ганва.

Ктабдин тIвар ажайибди я. Ваъ, ана гьатнавай эсерар чи баркаван чиляй экъечIзавай цуькверикайни къалгъанрикай туш. Ктабда тIебиатдикай кхьенвай шиирарни ава. ИкI, ктаб ачух жезвай «Ша дагълариз» шиир Вадим Жамалдинова ихьтин бендинилай башламиш­нава:

Михьи гьава, къацу чуьллер,

Бул яйлахар, шад я эллер.

Гьар са дагъдин кукIвал хуьрер,

Илиф, дустар, ша дагълариз.

«Техилдин никIер», «Хатрутдин тар», «КIаниди», «ЦIвелин тар», «Ярдиз» ва маса шииррай Вадим Жамалдинов уьмуьрдал, кьисметдал, вичин хизандал, тIебиатдал ашукь тирди аквазва. И легьзейриз, вичин жегьил вахтариз, рикI шад авур крариз шаирди «цуьквер» лугьузва.

Бес къалгъанар гьинай? Са кьадар­ яшар хьайила, рикIе мурадар амай кьве велед бедбахтвилин дуьшуьшрикди, уьмуьр­дин юлдаш яргъал чIугур азардикди къакъа­тун, вичи лугьузвайвал, яшар 80 йисалай алатайла, «кIвале кьуд цлаз килигиз», ялгъуздаз амукьун – ибур Вадим Жамалдинов патал «къалгъанар» я. Ингье шаирди «Чир хьанач» шиирда вуч кхьизватIа:

Гъилин гьуьрмет, кIвалин гьуьрмет

Садазни чир хьанач зи.

Сад гъайидав вахкуз кьуд-вад,

Фена девлет кIвалин зи…

 

Амачирла закай хийир,

Ваз саламни хгузмач.

Зун кьилди кIвале хьанва есир,

Садани илиф лугьузмач.

Вадим Жамалдинован рикIин тIарвилер – «къалгъанар» чаз «Санихъни зи галамач вил», «Йифен ахвар», «Дердер, гъамар лугьуз тежез, физва зун», «Катзава», «Вуч такIан я заз и уьмуьр» ва маса шииррайни аквазва.

РикIел алама, Вадим Жамалдиновакай рахадайла, са шаирди, адан гьайиф чIугун яз, лагьанай: «Вадим гъамаринни дердерин шаир я». Эхь, чна винидихъ лагьайвал, шаирдиз гъамарни дердер тIимил акунач. Са кьадар яшар хьайила, кIвале кьилди хьун – имни дерт я. ЯтIани зун маса фикирдал ала: Вадим Гьамидович хуьре, районда гьуьрмет авай агъса­къал, рикI михьи инсан, шаир я. Адан далудихъ цIудралди ярар-дустар, адан шииратдал кьару кIелзавайбур гала. Гьавиляй чаз, адан къелемдин юлдашриз, цIийиз акъатнавай «Цуьквер ва къалгъанар» ктаб мубарак авуналди, лугьуз кIанзава: яшамиш хьухь ва цIийи-цIийи эсерар яратмиша, ­шаир!

Хазран Кьасумов