Аялрин конкурс

Каспийскда “Арена Славы” тIвар ганвай жегьил бажарагърин конкурс кьиле физвайдакай чна хабар ганай. 27-августдиз конкурсдин хкягъунин турдин нетижайрай финалдиз 7-18 йис хьанвай 15 жегьил акъатна.

РикIел хкин, сифтегьан чкаяр кьурбуруз 100 агъзур манат, 50 агъзур манат, 30 агъзур манат гуда. Алай вахтунда иштиракчияр финалдиз гьазур жезва.

Дагъви Шериф