Теране Оружева-Керимова

Пуд булах

Кьулан СтIалрин булахриз талукь цIарар.

 

СтIалрин пуд булах — саки къуьн-къуьне,

Секин авахьзава,  кьуна гъил-гъиле,

КIубандиз авазриз, физва шуршуриз,

КIанивал рикIевай пак таватар хьиз…

 

Йифериз чуьхуьзва  ацIай варз, гъетер,

Чизвани  и патан  рушарин сирер?

Шумудан дерт-гъамар яраб квев гватIа,

Шумудан руьгь куьне секинарнатIа…

 

Экуьнлай  ухшар я яргъи кифериз,

Рагъ жеда  нурарив саки  эвягъиз!

КIубандиз стIалар  куьне чукIурда,

Ятар хъваз атанвай нуькIер чукурда…­

Бул хьурай ватанда ацIай булахар,

РикIерин хвешивал, элдин дамахар!

 

Йифен авазар

 

КIубан тир а йифиз авазриз нуькIер,

ЧукIурна алемдиз жуьрба-жуьр ванер.

Ацукьна оркестр — гьар сад са пата,-

Язавай, на лугьун, иер соната.

 

Саки гьар  устаддив гвай вичин алат,

Экуьналд галатнач — им вуч аламат!

Концерт куьтягь хьана, алукьна ярар,

Нубатдиз атана мад манидарар.

 

А иер ванерал гьейран хьанвайди

Тек са зун тушир кьван… ашкъид канвайди,

Рапрапиз хъуьрезвай мичIи патарай,

Варз авай килигиз цавун къатарай…

 

Гагь-гагь заз акI жезвай, вацранни  гьава

Гъариб, шад макьамри дегишарзава…

Вилер милиз  мичIиз, гагьни ахъайиз,­

Аквазвай манийрин са арифдар хьиз…

 

…Зи руьгьдиз кинарна нуькIери йифиз,

Дердерив гъил гана авазри  сенфиз.

 

Лацу марвар

 

Саки са сунадин чешне я марвар,

ШуькIуь тандал цIийиз ахъа хьанавай.

На лугьун, тIебиат я  магьир заргар,

Лап устадвилелди икI кIвалахнавай.

 

Пешер сад-садавай секин къакъудиз­,­

Алемдиз чинеба килигзавани?

Навар гагь зайиф жез, гагьни къекъифиз,

КьетIивал авачир каркачI руш яни?

 

Пагь, гьикьван иер я вун, лацу марвар!

Пешер гъилер ятIа, белки, тандаллай?

Тадиз на чин кIевиз, къекъвейла гарар,

Накъвар михьзавани мили цIвелелай?

 

Агъадай килигиз амукьнава зун,

Ви махпур юбкадал ашукь хьанва  чун.

Им вуч аламат я, вуч иер  къугъун —

Лап балеринадиз ухшар я кьван вун!

«Лезги газетдин» 2020-йисан 37-нумрадай

___________________________________________________

Шехьмир, Самур!

 

Кьве рекьин юкьвалла, шехьиз, са диде,

Пайнаваз девирди кьве патаз диге.

Са велед и пата, муькуьд а пата,

Иеси жагъизвач. Бес ам гьи пата?

Ишехьа, диде-вацI, ишехьа, Самур!

 

ЧкIанвай хизандихъ диде кузава,

Кьибледиз, кефердиз эвер гузава.

Цаварин аршдава рикIин гьараяр,

Цацари тIарвал гуз, атIай чараяр.

Ишехьа, диде-вацI, ишехьа, Самур!

 

…Агат хъия лекьер, яхъ куьне хабар,

Вучиз атIанватIа дидедин ахвар.

Чукура и кефер чIугвазвай пехъер,

Кьве стхад са къавал авурай мехъер.

Ишехьа, диде-вацI, ишехьа, Самур! …

 

Вун хизандин абур, я кIеви сабур,

Ишехьмир, диде-вацI, ишехьмир,  Самур!

 

Рагъдан тир…

 

Атана иер лацу лиф,

КIевнавай дакIардиз хьанавай  илиф.

Лагьанай: — «Тур на зун, ша ваз зи гьайиф,

Вилик квайд нубатдин я лап мекьи  йиф.

 

Кьефесдал хер алай саки рикIе къван,

На лугьуди, кватнава хурукай зи къван,

Саврухри кутунва и тандик юзун,

Харари гатанвай са бедбахт я зун.

 

Тек са ваз ахъайин, за руьгьдин варар,

Алудин фадалай хъуьм кьунвай тIапIар.

КIела на анавай цIай галай цIарар,

Сан-гьисаб авачир гъамарин чарар».

 

…Лифрен руьгьдин къатар са-сад элкъуьриз,

Ишезвай зун секинз, накъвар туькьуьниз.

Акваз-акваз кьилел алай чIарарал

Лацу жив ацукьна, къугъваз  гарарал…

 

…Ярари нурарив кинарна милиз,

Ахварай аватна зун, къудгъунна хьиз.

Кьве гъапа хурувди икI игиснавай,

ЦIакул тир авайди, хайи атир квай…

 

Санал жеда чун

 

Ксанвай чи алем, аламачир ван,

Амачир тадивал акъатай йикъан.

Мад рехъ алатнаваз зи верцIи ахвар,

Вилив хуьз, хиялри ийизвай ахвар.

 

Легьзеда гъамарин цал чухваз-чухваз,

Руьгь къакъатна захъай икI акваз-акваз.

Килигна яргъалай заз хъуьрез-хъуьрез,

Элкъвена са иер гумадин хилез,

 

И чIавуз секинвал, агъузна хьиз кьил,

Агатна гьуьрметдив, вугана руьгьдив гъил.

Лагьана: ша, ийин рам цавун къатар,

Сейр ийин женнетдин бахтавар гатар.

 

Алчуд жез, акахьиз, сад жез иердиз,

Акъатна абур кьвед сиягьатариз.

Аламат хьанвайтIан и кардал цавар,

Ахъайна зи руьгьдиз ажайиб варар.

 

Ахпани цуькверкай хранвай гурар,

Авудна, кIарариз чукIурна нурар.

Женнет — им я якъин, фагьумна  руьгьди,

АмукьайтIа ина, вучдай зи танди?!

 

Садлагьана къати ванци винерай

Гьарайна: эвичIа цавун гинерай.

Мадни давамарна: ви вахт туш гьеле,

ЗуракI крар ама ваз чилел ингье!

 

Йифен секинвилихъ галаз руьгь тадиз

Хтана къалабулух галай зи тандиз.

Лагьана: хушдалди ахъайна на зун,

Гила мад къакъатдач, санал жеда  чун…

 

Ихтияр види я, азиз кIелдайди,

ЧIалахъ женни-тежен и цIарарал зи…

«Лезги газетдин» 2023-йисан 12-нумрадай

_________________________________

Кьисметдин гелер

 

КIанда заз гьар чIавуз хуш цIарар кхьиз,

Руьгьер шадардайвал нурар алахьиз.

Амма пIуз хъуьрезва, рикI жезва шехьиз,

Накъвар, чар акурла, физва авахьиз.

ЦIверекIар элкъведа чIехи цIаяриз,

Сад-садак цIелхемрин навар какахьиз…

Чим кIанда заз гудай кичIер къаяриз,

Гьиссери тIушунна, аршдиз акъатиз…

Зун мад килигзава аял чIавариз,

Уьмуьрдиз саврухри гъайи селлериз,

Гъамарин къеневай чIехи варариз,

Кьисметдин легьзейри тунвай гелериз…

«Лезги газетдин» 2023-йисан 52-нумрадай