Сабина Маметова

Тамара

Къе чи хуьруьз са иер руш хтана,

Яргъа авай са гуьзел къуш хтана.

Йикъар-йифер, хуьр къачуна эквери,­

Майданар гуз мелеризни мехъерриз,

Къе чи хуьруьз са иер руш хтана.

 

Тамуз фида, бубуяр гъиз чи хуьруьз,

Чи, КIирийрин, ачух рикIер шад ийиз.

Манийралди, кьуьлералди шад хурам,

Чи жегьилрин кIвачик майдан жеда рам,

Къе чи хуьруьз са иер руш хтана.

 

Тамара я лугьуз, чаз тIвар — ван хьана­,

Гьар хизандиз акуна, ам кIан хьана,

РикI ацукьна а таватдал къуншидин,

Вил ацукьна а таватдал лезгидин, —

Къе чи хуьруьз са иер руш хтана…

 

ЦIегь тукIуна

ЦIегь тукIуна къуншиди,

Як апайна виридаз.

Хьана и кар михьиди,

Кьунач затIни кирида.

 

Гьар кIус якIун ширин яз,

ТIуьна халкьди гьалалдиз.

Амайди аферин я,

Тикрарзава гилалди.

 

Цуьквер

Гьар жуьредин цуьквер ава дуьньяда:

Бубуярни, беневшаяр, гъверемар…

Гьарда атир пайда вичин саягъда,

ТакIанвилер ийида фад веремар,

Гьар сад хъуьрез, багъ-бустанда уьзягъда.

 

Цуькверин ни алатдач зи рикIелай,

Гьар са патай мердвилелди галукьда.­

Билбилдин ван къвезва пакам кьилелай,

— Чими йикъар яргъалди чаз амукьда!..

 

Лезги адет

Лезги адет я са кIвалах —

Ватандал чи ая дамах!

Къацу тамар, къацу чуьллер,

Бул-буллух я таза цуьквер!..

 

Жив къвайила — лацу памбаг,

Гад атайла — къацу атIлас.

Лезги чилел — экуь цав, рагъ, —

Ватан я чаз кIани, ала!

 

Яд я лацу, там я къацу,

Экуьн ярар — гьакьван экуь!

Дагълар я чи кьакьан къапу,

Лезги чил ви сагърай ери!

 

Зи тIвар

“За зи тIварцIел дамахзава”,

Лугьузва са инсанди.

— Я кас, вун квел алахъзава?

Фикир ая хъсандиз.

 

Гьар са куьнлай я хьи хъсан

Дамах авун Ватандал.

Хуьрел дамах ая жуван,

Амукьда вахъ Инсанвал…

«Лезги газетдин» 2018-йисан 41-нумрадай

_______________________________________________________________________________________________________________________________

КIири булах

Авахьзава булахдай яд,

Михьи я ам гьамга хьтин.

АкьалтIзавач адан баяд,

Къацу чуьлда хунча хьтин.

 

Ашукь жезва булахдал югъ,

Багъишзава нурар адаз.

Инсанриз я адан къуллугъ,

Илиф лугьуз, зи шуьрбет хъваз.

 

Михьи булах, КIири булах!

Гьар гьамиша дири булах.

Икьван серин, икьван ширин,

ГьикI ийидач за вал дамах?!

 

Гьуьсен буба

Багьа буба и дуьньядал,

Зи кIанивал ваз самбар я.

Ви хтулрин мехъерар ваз

Акурай фад, шад — къумбар яз.

 

Хатур хадач хтулри ви,

Кьил чIугвада мукьвал-мукьвал.

КIватIал жеда, ваз къуллугъиз,

ЧIижери хьиз, ацIурда кIвал.

 

Ви чин, хъуьрез, жеда нурлу,

Дагъдин синез  ядай хьиз рагъ.

Ви мурадар, акьван зарлу,

Гьар гьамиша акурай сагъ.

 

Акьул дерин, мез я ширин,

Чун ви багъдин бегьерар я.

Къуй тахьурай рикIе серин,

Чун экуьнин сегьерар я…

«Лезги газетдин» 2019-йисан 3-нумрадай

___________________________________________________________________________

Кьисмет

Аквазва заз ракъинин экв,

ГьакI ятIани зун шад туш.

Акъатзава йикъар зи тек,

Дердиникай хабар туш.

КIанидаз зун хьанач кьисмет,

Къимет ганач сесиниз.

Гила квез я минет-суьнет,

Дердер-гъамар секиниз.

Вуч хьана зи тахсир, диде,

Девлетрал вил алайни?

Мурадрихъ зун физвай рекье

Цацар къалин авайни?

 

КIаниди

Ша зи патав, чан кIаниди,

Зи уьмуьрдиз бахт гайиди.

Вучиз завай яргъава вун?

Вун такурла шад жедач зун.

Лугьуда ви дидедиз за,

Язва вун заз пара багьа.

Ваъ лугьумир, це руш куьне,

Зи кьил жеда мадни вине.

Вун акурла, рикIиз я шад,

Вун галачиз квахьда зи гад.

Ваъ лугьумир, кIаниди, заз,

Уьмуьрдин гъед ачух я чаз…

 

Санал жеда чун

Вун галачиз кIан туш уьмуьр заз.

Гумир, руш, вуна за лагьайла наз.

Вун зи рикIиз чан, хьанава лап хуш,

Дагъустандин зи, иер лезги руш.

Ви сесинин ван атайла я  шад,

Вун галачиз заз мекьи жезва гад.

Гьар ви са къадам ахтармишда за,

Вун виридалай тирвиляй багьа…

КIватI жеда эллер, къурмишда мехъер.

Демери кIудда йиферин мичIер.

Сад жеда, бахтлу чи кьведан  рикIер.

Виридалай чун аквада иер.

«Лезги газетдин» 2019-йисан 10-нумрадай

__________________________________________________________

КIири булах

 

Авахьзава булахдай яд,

Михьи я ам гьамга хьтин.

Булахдикай лугьуз баяд,

Ачухда за сирер рикIин.

 

Ашукь жезва булахдал югъ,

Багъишзава ракъини нур.

Ийизвай жемятдиз къуллугъ

Ам дагъларин язва абур.

 

Михьи булах, КIири булах,

Даим я вун дири, булах.

Икьван серин, икьван ширин

ГьикI ийидач за вал дамах?!

 

Лезги чилел алай вири

Булахра яд аваз хьурай!

Лезги халкьдин гьар мярекат

Берекатар галаз хьурай!

«Лезги газетдин» 2021-йисан 44-нумрадай