Къагьриман Шихмурадов

“…РикIелни кваз къабар хьана…”

* * *

Йифди-югъди вун рикIеваз, уьмуьр физва бейкар хьана,

Гуьлуьшан тир чи бустанда гила серин йикъар хьанва.

 

Шикаятчи жедачир зун кьисметдилай икьван бетер,

АмачиртIа, пагьливан хьиз, гъиле авай пайгар хана.

 

Сирлу тир чи алакъаяр, чилик кутур хазина хьиз,

Амма гила эл-алемдиз гьабурукайни хабар  хьанва.

 

Гьикьван дердер-гъамар хьанай — садазни гьич рей ганачир.

Анжах гила Къагьриманан рикIелни кваз къабар хьана.

 

* * *

За ваз гайи теменрин дад алама хьи пIузаррал зи…

Зун шегьерда къекъвезва вахъ, акъатзава базаррални…

 

Анжах ви суй авай са цуьк ацалтна зал гьакI кьасухдай,

Вич лугьумир, ам тир ви вах, хабар яхъ на: “Бизарнани?”

 

Гьа жув жегьил тир чIавалай дишегьлияр гзаф кIанда.

ИкI авайвал лагьайлани, бязибуруз зарар яни?

 

— Гунагькар я вун, — лугьуз заз, чпи анихъ чин элкъуьриз,

— Лагь, гунагьсуз вун я квекай? — хабар кьун за азар яни?

 

Къагьриманан рикI тIар жедач фасикьривай, мелъуьнривай,

КIантIа гатут, зун акси туш, чатук квай кIавузаррални.

 

* * *

Вун хкведа лугьуз, къе зун Эсли квахьай Керем хьана.

Къумлухда хьиз, рагъ ргазвай, ава рикIни зегьем хьана.

 

Муьгьуьббатдин луьткведа чун сиягьатда авай чIавуз

ТIекв акъатна а луьткведай, гьавиляй чун верем хьана.

 

ГьакI ятIани, вил атIузвач, вун акунихъ тамарзу я.

Къагьриманаз мус аквада вичин крар бегьем хьана?!

 

* * *

Эй, Къагьриман Шихмурадов, Вун такабур хьана гьикьван?!

Муьгьуьббатдин цIал вегьена, на гуьзелар кана гьикьван?!

 

Къуллугъарни теклифнай ваз, вучиз вуна инкарнай бес?

Вахъ рикI кузвай ксаринни кефияр на хана гьикьван?

 

Ни фикирнай: жегьил вахтар, дурнаяр хьиз,  уьтмуьш жеда?

ЯтIани, зи назназияр, квез теменар гана гьикьван?

Къагьриман са дугъри кас я, тавакъу я, айиб мийир —

Ал-шарабар на дустариз, сунайризни цана гьикьван?

 

* * *

Ингье зун мад ви кьилив гва, пияла хъваз  муьгьуьббатдин.

Бес вучиз вун теспача я? Кар хьанвач кьван мусибатдин?

 

Фикирзава жеди вуна: хкведа гъуьл, аяларни,

Ахтармишиз, кIан-пун чириз сирлу тир чи гьакъикъатдин.

 

ГьакI ятIани, давам жезва муьгьуьббатдин гурлу межлис,

Куьчуьрмишиз гьар са легьзе шаклувилин,  азиятдин…

 

* * *

Бахтлувилихъ я виридан майилар…

Сагъ туширла, са куьнини дад гудач.

Вун кьуразва — ваз гьич са хупI яд гудач.

Бахтлувилихъ атIуз жеда мензилар.

Бахтлувилихъ атIуз жеда мензилар.

Са пехърен кьван уьмуьрар я ганвайбур.

ЯтIани чун сад-садалай канвайбур,

Бахтлувилихъ я виридан майилар.

«Лезги газетдин» 2021-йисан 1-нумрадай.

_____________________________________________________________________

Бубад хва

 

Бубад хва, вун бетер кас я

Чи къуншидин кицIелайни.

Ви рикI акьван дар вучиз я,

Варар кIевна къецелайни?

 

Къванце хьиз ва акьада гаф,

Сабур-абур чидай туш ваз.

ТурмуцI яна кIандай чIавуз

На машиндиз гуда хьи газ.

 

Мугьман кIвалин абур я хьи,

Ваз мугьманар куьз такIанда?

Жувахъ авай кьелни фу це,

Маса затI жеч ви къажгъанда.

 

Бубад хва, вун бетер кас я

Гьа ви кьейи дахдилайни.

“Бубад хва” — ваз ганвай лакIаб —

Алудиз жеч бахдивайни.

«Лезги газетдин» 2021-йисан 33-нумрадай.