Къадир Рамазанов

Цуькверивай жузуна за, жузуна:

Атаначни куь патав зи кIаниди?

Куьз фена ам квел кьил чIугун тавуна,

Я жал адан къайгъу гьакьванчIехиди?

 

Циферивай жузуна за, жузуна:

Куьз ийизва куьне цавар мичIи чаз?

КIвадра марфар, акъвазмир акI дакIуна,

Хъсан бегьер гудайвал хьуй чили чаз.

 

Рекьеривай жузуна за, жузуна:

Гьикьван фена далудлай куь рушар цел?

Девришарни, шейхерни квез акуна,

Вучиз хуьзвач куьне абрун кIвачин гел?

 

Гъетеривай жузуна за, жузуна:

Куьне гьикьван экв къурзава Чилел чи?

АкI я хьи заз, цавун перде къазунна,

Къвез кIан я квез мугьманвилиз гъенел зи.

 

Вилеривай  жузуна за, жузуна:

Хуш яни квез зи дагъларин  уьруьшар?

Тух жезвач куьн агъзур сефер акуна

Зи юрдарин, зи гатфарин нехишар…

* * *

Бязибуру синихарда къавахрин,

Бегьер тегъир сивинсузар я лугьуз.

Къацу тарак, кьилел алай булахдин,

Ярдихъ галаз къугъвазва зун гьар юкъуз.

 

Чехирдикай гзаф махар чида заз,

Низамиди ам шуьрбетдив гекъигна.

Ви бахчадин няметар мус гъида заз,

Хъфизва зун мад яргъалай килигна.

 

Минет я ваз вил ямир зи пенжердиз —

Аквадач зун нехиш алай шуьшедай.

ЭкъечI кIвализ, аквадайвал иердиз,

Авач са кар, валлагь, чавай тежедай.

 

Ша, вахъ галаз рагъ атурай кIвализ зи,

ХъуьтIуькай заз гатфар ая атана.

Ша, ашкъидин хьелер гьахьрай рикIиз зи,

Ша, кьежизва вун марфади гатана…

«Лезги газетдин» 2019-йисан 15-нумрадай