Имам Асланов

Дугъри рикI ви…

Ватандин ЧIехи дяведин ветеран,

РФ-динни РД-дин лайихлу муаллим Зинаида Емельяновнадиз бахшзава

 

Гуьрчегдини тир, агъайниди,

Сифте Ахцегьа акурла чаз вун.

Дагъви аялриз урус чIал чириз,

Бегенмиш хьанай сифте юкъуз вун.

 

РикIни дугъри тир, хесетни секин,

Хъуьтуьл рахадай, рафтарни хъсан.

Ахлакьдизни вун гзаф тир эркин.

Мецелни ширин, гафарни хъсан.

 

Гьавиляй тушни хьайиди гьуьрмет

Дагъдин хуьре ваз гьа-гьа йисара.

Кьуд йисуз вуна чIугуна зегьмет,

Хъфиз кIандачир а ви тарсарай.

 

Вири хъсандиз къвезвайла ина,

Башламиш хьана дяве хабарсуз.

Дугъри рикIе ви дерин хер хьана,

Къал акатна вак гзаф кьадарсуз.

 

Чапхунчияр чи кIани Ватандиз

Атайла, вуна арза кхьенай.

Дяведиз фена, къанлу душмандин

Кьисас вахчуз кIанз, фронтдиз фенай.

 

Алатай вахтар — кьуд йис акъатна…

Гъалибвилин югъ атана чаз шад!

Дяведин четин вахтар алатна,

Муаллимвал ваз кьисмет хьана мад.

 

Каспийск шегьерда муг на кутуна.

Директор хьана чIехи мектебдин.

Урус чIалайни тарсар на гана

Дагъви аялриз гзаф миллетрин.

 

Яшар хьана ви — пенсидиз фена.

Реформайрин вахт алаш-булашдин

Кьабулиз хьанач дугъри рикIивай —

РикIин кIвалах пис хьана явашдиз.

 

Акатна вак къал — чIур хьана ви гьал,

ЯтIани руьгьди даим акъажна.

Амма азарди рикIе туна къал,

Са юкъуз эхир гьамни акъвазна.

 

Вахтар жезвайла зур асир санал,

“Къизилдин мехъер” ийида лугьуз,

Гьазур хьанвайла, тади акатна,

Вучиз фена вун гьа ихьтин йисуз?!

 

Къуй накьварикай туьк хьуй ваз  хъуьтуьл.

Ви къаматни чи рикIера ава.

Вун амачтIани, гала вахъ чи вил,

Ви руьгь даим чи кIвалера ава!

 

Фикирар

 

Къелем гъиле къачун регьят кIвалах я,

Амма гъиляй аватайтIа, гуж жеда.

Къелем тур я, уьмуьр женг я, булах я.

Зайиф гъилер женгина фад  буш жеда…

* * *

Шиир кхьин, кьуразвай гьуьл ацIуриз,

Лепе алаз ахмиш жезвай вацIар я.

Шиир кхьин, са-са къелем акIуриз,

Чи уьмуьрда туькIуьрзавай багълар я.

* * *

Шиир кхьин зи зегьметдин бегьер я,

И кар вуна хуьх гьамиша фикирда.

Квахьай раб на жагъур хъийир тегьер я,

Къекъуьн лагьай гаф я, дуст кас, уьмуьрда…

 

Жеда жал?

 

Ламра партал алукIналди,

Адакай инсан жеда жал?

Къуьрев шуьшка вугуналди,

Адакай аслан жеда жал?

 

ГьикI ятIани…

 

ГьикI ятIани чIехи къуллугъ

Са ахмакьдиз хас хьана.

Амма хьана еке шулугъ —

Алакь тийир кас хьана…

 

Дагълара

 

Гуьзел шикил аквазва заз дуьньядин.

Дагъларин цIиргъ яргъи хьанва, карван хьиз.

ЧIугвазва за михьи нефес гьавадин,

Шадвили зун галтадзава пиян  хьиз…

 

Хуьруьг Тагьираз

 

Зун аял тир, сифте булах акурла,

И чешмедал я къав, я цал  алачир.

Серинардай, ракъин нурар акьурла,

Я кьилихъни верши тарар галачир.

 

Йисар фена… Зун чешмедал мугьман я,

Алуд жезвач завай вилер и целай.

Булахдаллай гуьрчег цлар кьакьан я,

НуькI рахазва, мани ягъиз, тарцелай…

 

Чан ширин я эхир!

 

Гьар шейинихъ уьмуьрда

Душман ава хаталу,

А душмандиз рум гудай

Дарман ава вафалу.

 

Яцра, душман гьалтайла,

Крчаралди кIвалахда,

Гьужумда, фуф алатна,

Вичин чан хуьз алахъда.

 

Хъел акатай ламари

ГьикI чпин чан къутарда?

Кьулухъ галай кIурарив

Яна душман гадарда.

 

Хатадикай къакъудиз,

Къуьр катда, лап гуьлле хьиз.

Гьасятда квахьда ам,

Ахквадач мад вилериз.

 

СикIре вичин яргъи тум

Инихъ-анихъ галчIурда,

Амалралди душманар

Алдатмишда, алцурда.

 

Хата жезмаз чеб патал

Гьашаратри це жедай

Ихьтин фуьгьуьл акъудда

Душманриз чеб нез жедай:

 

Тадиз абуру архуна

Ятар вири рагъулда,

Фенд къурмишда — гьакI твада

Душмандин кьил гъулгъулда.

 

КицI акур кац, кичIе яз,

Тадиз тараз акьахда.

Эгер тарар тахьайтIа,

Къармахралди кIвалахда.

 

Пайда хьанмаз душманар,

НуькIер цавуз къудгада.

Ахпа ана гуз лувар,

Кефинивди къугъвада…

 

Гьар шейиниз вичин чан

Ширин жеда уьмуьрда,

Гьахьняй гьар са шейинин

Чан хуьн жеда фикирда.

 

ТIебиатдин къанун я:

Гьар душмандиз хаталу

Теснифнава рум гудай

Акси “дарман” вафалу.

2023-йисан 2-нумрадай.