Балабег Мурсалов

Зи Бахцугъар

Зи Бахцугъар — зи кIани хуьр,

Зи муг, зи къул, зи кIани хуьр,

Мелни мехъер, гьуьрмет авай,

Гьар са жуьре девлет авай.

 

Бахцугърин хуьр-бине дагъ я,

Векьин яйлах, гуьне рагъ я.

Хеб-мал хуьниз мерд утагъ я!

Гьар са хвани са къуччагъ я!

 

Амма къвез-къвез жезва баят,

Аквазмач са ацIай гьаят.

ГьикI чIур хьана къени ният?

ГьикI цIрана дикъет, гъейрат?

 

Къе акваз хуьр чкIанавай,

ХарапIайриз элкъвенавай,

РикI атIузва хиялри терс,

Дарал жезва хура нефес.

 

РикIел хквез сифте вахтар, —

Гьикьван жедай къава къахар!

Амукьдачир гатуз ахвар,

Берекатрив ацIуз хвахар!

 

Вахтар физва, акъатзава,

Чавай чи юрд къакъатзава,

ГьикI рикIелай алатзава

Хуьр, дидедин къаматдавай?

 

Мурад я зи: куьн, бахцугъар,

Мад бинейрал куь ахцукьа,

Хайи чилел мерд ашукь яз,

Таъсиб авай сагъ махлукь яз…

«Лезги газетдин» 2018-йисан 39-нумрадай