Юбилей чнани тебрикзава

Дагъустандин халкьдин шаир Сажидин Саидгьасанован яратмишунрин сергьятар и кьил, а кьил авачирбур я. Шииратда, гьикаятда хьиз, адан тIвар милли макьамдани, манидани виридаз машгьур я. Адан чIа­лариз кхьенвай манийрин кьадар, лугьуз­вайвал, 200-дав агакьнава.

Сажидин Саидгьасанован тIвар кьурла, гьасятда адан “Вун накь вучиз атаначир?” шиир фикирдиз къвезва. Гьава машгьур композитор Омар Аюбованди яз, Ризабала Агъабалае­ва ягъай маниди са куьруь вахтунда чIа­ларин автордин ва манидардин тIварар вини кукIушриз хкажна. Гуьгъуьнлай лезгийрин тIвар-ван авай зурба композиторри Сажидинан чIалариз гьаваяр гзаф теснифзава. Абурун арада Мегьамед Гьуьсейнов, Сейфулагь Керимов, Падишагь Киберов, Халил Халилов, Зейнал Гьажиев, Омар Аю­бов, Къагьриман Ибрагьимовни ава. Гьа икI, чи халкьдин рикI алай манияр — “Темпелдин хиялар”, “Лезгистан”, “Вагь бабай”, “Къуншидин паб”, “Шехьмир, Зарина”, “Эльмира”, “Лейла руш” ва гзаф масабур арадал атана. ГьакIни Маина Абдулмуталибовади, Керим Камилова, Даниял Къазиева ва маса гьевескар композиторри гьаваяр туькIуьруналди, “СтIалрин багълар”, “КIандай”, “Сафари” ва халкьди хушдаказ кьабулай гзаф маса маниярни майдандиз акъатна.

КьетIен кIвалах мадни ам я хьи, Москвада Дагъустандин культурадин декададин йикъара Сажидинан “Зун булах я” чIа­лариз Зейнал Гьажиева туькIуьрай мани хорди концертрин Колонный залда тамамарнай. РикIел хкизвайвал, а чIавуз залди­ мани, кIвачел къарагъна, капар ягъуналди кьабулнай.

Сажидин Саиджамаловичан чIалариз чи манидарри ва композиторри къени екез итижзава. Адан чIалариз кхьей манияр тамамар тавур лезги са манидарни амач жеди. Ризабала Агъабалаев, Даниял Къазиев, Керим Камилов, Омар Меликов, Къагьриман Ибрагьимов, Таира Муспагьова, Рустам Къарибов, Залина Шамова… ТIварарин цIиргъ мадни давамариз жеда.

Сажидинан эсерриз неинки са  лезги композиторри, гьакI урус чIалалдини манияр кхьенва. ИкI, урусрин романсар лу­гьуз­вай Наталья Зенковади “Русские девушки” ва “Добро пожаловать” манияр майдандиз акъудна.

Майдин сифте йикъара вичин уьмуьрдин 90 лагьай гатфар къаршиламишай шаир Сажидин Саиджамалович яратмишунрин яцIа ава. Адаз галатун, ял ягъун чидач! Къуй вичиз мадни яргъал уьмуьр гурай! Яшамишрай Сажидин Саиджамалович!

Мизамудин  Магьмудов,

ЦIийи Макьар