Ял ядайбур патал

И мукьвара Мегьарамдхуьруьн райондин Советский хуьре туриствилин «Мамрач» комплекс ачухунин мярекат кьиле фена. Идакай чаз райондин администрациядин пресс-къуллугъди хабар гана.

Мугьманар кьабулдай модулдин жуьредин кIвалерикай ибарат проект кардик кутунвайди хсуси карчи Надежда Гьасанова я.

Мярекатда райондин кьил Фарид Агьмедова, администрациядин къуллугъчийри, хуьрерин кьилери, комплексдин инвесторди, туриствилин объектдин къуллугъчийри, мугьманри ва масабуру иштиракна.

Райондин регьберди инвестициядин проект кьилиз акъудунай Н.Гьа­сановадиз сагърай лагьана. Къейд авурвал, туризмдиз талукь хъсан проектар РД-дин Кьил Сергей Меликован куьмекдалди арадал гъизва.

Гуьгъуьнлай райондин медениятдин къуллугъчийри концерт гана, шад мярекатдин иштиракчийри туризмдин комплексдин мулкара экскурсия кьиле тухвана.

«Лезги газет»