Устад муаллим

Мегьарамдхуьруьн районда лайихлу,­ муниципалитетдин образованидин хилен тIвар  вини дережадиз акъудзавай муалли­мар гзаф ава. Ихьтинбурукай сад Къуюстанрин юкьван школада дидед чIалан ва литературадин тарсар гузвай муаллим Алиметова Зоя Ноябировна я. Зегьметдин рехъ ада 1995-йисуз  Къуюстанрин юкьван школада урус чIалан тарсар гунилай башламишнай. 1998-йисалай ам дидед чIалан тарсар гунал элячIна.

Зоя муаллим вичин пешедал рикI алай, савадлу, школадин аялрин ва муаллимрин арада гьуьрмет авай пешекар я. Ада тарс гайи аялри гьам районда, гьам республикадин олимпиадайра, конкурсра кIвенкIвечи  чкаяр кьазва.

Зоя муаллимди «Виридалайни хъсан дидед чIалан муаллим» конкурсда пуд сеферда иштиракна ва районда сад лагьай чкаярни кьуна. ГьакIни ам са кьадар гра­мотайрин ва шабагьрин сагьибни я: 2012-йисуз адаз «Дагъустандин образо­ванидин отличник» лишан гана, 2022-йисуз  ам «Образованидин хилен гьуьр­мет­лу работник» лагьай тIварцIиз ла­йихлу хьана.

Карина  Яралиева,

лезги чIалан ва литературадин ­муаллим