ЦIийи къайдайрал элячIда

Дагъустандин здравоохраненидин министерстводин сайтда хабар ганвайвал, мукьвал тир пуд йисан вахтунда чи уьлкведин аялрин вири поликлиникаяр къайгъударвал чIугвадай къайдадал алудда.

И кардикай са шумуд югъ идалай вилик Россиядин минздравдин регионрихъ галаз кьиле фейи ви­деоселек­торный совещанидал РФ-дин ­зравоохраненидин министр Вероника Скворцовади хабар гана. Селектордин кIва­лахдик Дагъустандин патай РД-дин здравоохраненидин министрдин везифаяр вахтуналди тамамарзавай Танка Ибрагьимов ва РД-да авай ТФОМС-дин директор Мегьамед Сулейманов экеч­I­на.

Алава къейд. “Къайгъударвал чIугвадай поликлиника” про­ект­дин кьилин везифайрик меди­цинадин идарада сада-садаз гьуьрмет авунин гьалар арадал гъун, медицинадин къуллугъар къачузвай ксар абурун еридилай рази яз амукьун, духтуррин зегьметдин ери ва бегьерлувал хкажун ва масабур  акатзава.

Сифтегьан организациядин цIийи модель арадал гъунин кар алай проект, медико-санитарный куьмек гудай-лугьузвайвал, “къайгъударвал чIугвадай поликлиника” къведай йисан сифте кьилера кардик акатда. Кьилди къачуртIа, мукьвал тир пуд йисан вахтунда Россиядин, гьа гьисабдай Дагъустандинни, аялрин 3800 поликлиникада ресурсар хуьдай технологияр кардик кутун пландик ква. Сифтегьан проектда алай вахтунда чIе­хибур патал 297 идаради иштиракзава. Анра духтурди кьабулун патал вил алаз акъваззавай вахт пуд сеферда тIимилариз алакь­нава.

Россиядин здравоохраненидин министрдин гафаралди, аялрин поликлиникаяр “къайгъу чIугвадай технологийрал” элячIун патал 30 миллиард манат ахъайда.

 Лезги Газет