ЦIийи къайдадал элячIда

Мукьвара Дагъустанда  транспортдин “Электронный проездной” къайда кардик кутун мумкин я. Региондин мулкунал и проект кардик кутунин мумкинвилиз  27-июндиз РД-дин транспортдин, энергетикадин ва алакъадин министерствода Россиядин Сбербанкдин ва пул гудай “Корона” къуллугърин векилрихъ галаз хьайи гуьруьшдал килигна, хабар гузва министерстводин пресс-къуллугъди.

Министрдин заместитель Якьуб Худжаева  къейд авурвал, идаради проектдиз итиж авунин себеб  пассажирар санай-масаниз тухузвай ксар, автовокзалар ва автостанцияр, “Экономика “элцифарун” кар алай проектдин сергьятра аваз, нагъда пул гъиляй-гъилиз гун тIимиларунин ва пул галачир гьахъ-гьисабрал эля­чIунин гьакъиндай министр Сайгидпаша Умаханован тапшуругъдихъ галаз алакъалу я.

«Лезги газет»