ТIебиатдиз — михьивал

Гатфар акъатна, ингье гадни алукьнава. Эгер чун, са кIунтIунал, тепедал экъечI­­­на, кьуд патаз тамашайтIа, тIе­би­атдин гуьрчег ва гуьзел шикилар аквазва. Къацу  чуьллер, векь бул авай чкайриз гьерекатзавай лапагрин цIиргъер, бармак хьиз, кукIушдал циф кIватI хьанвай рехи дагълар, дереда авазрин ван туна, авахьзавай Самур вацI ва маса чкаяр вири гуьзел тIебиат я.

Анриз мукьвал-мукьвал физ, булахрал, вацIун кьерерал кьил чIугваз кIан жеда. Шаз акIурай тамун къелемрин гьални ахтамишна, сад-кьве ведре ядни гайи­тIа, рикI секин жеда, тIебиатни мукьувай аквада. ТIебиатди инсанар вичел чIуг­ваз­ва. Физва инсанар яхдиз, машинраваз. Пис кар туш. Садбур хъсандиз ял яна,  булахдин пад-къерех дуьзарна, фу-затI нез ацукьай чкани къакъажна, михьна хкведа. Масадбур лагьайтIа, ацукьай чкайрал баклажкаяр, кьватияр, путулкаяр, гъилер михьай чарар туна, бязи чкайрал ягъай шишерин тIваларни чилиз сухайвал амаз, идалди чпин йикъан кIвалах туькIвенвай­дай гьисабна, хквезва.

ТIебиат чиркинарун чIуру кар я. НуькIрен булахдал, Зилидвирин патарив, вацIун кьере, Дуламадин кьилел,  ГатIун­рик ва масанрал хьайиди хьуй лугьудай хьтин шикилар аквазва. ТIуьнани, хъванани, тIебиатдин гуьзелвиликай лезет хкудиз-хкудиз, ял янани — кIватIна аламукьзавай затIар, туна са пакетда, хутахна,  зирзибилдихъ галаз гадара  герек чкадал. ИкI авуртIа, тIебиатдиз кьезил,  гьава михьиди,  тIветI-ветI авачирди жеда.

ТIебиат гьамиша михьиз хуьн чи эвелимжи буржи я.

Бязи “акьуллубуру” хуьруьн  къир цанвай шегьредин, къенепатан рекьерин къерехриз машинрин дакIаррай мижеяр, пивояр, ятар хъвайи къапар, гьатта, зирзибил авай пакетарни гадарзава. ИкI жеч хьи! Абур кIватI хъийидайбур Африкадай къведани? Алкьвадринни Сардархуьруьн арада авай рехъ,  мензил куьруьди ятIани, къир цана, кьве патани машмашдин, хатрутдин тарар аваз, гуьрчегдаказ туькIуьр­нава. Бязи вахтара инани мешребсуз крар аквада. ТIебиат чаз вири я — михьи гьава, михьи яд, дадлу фу, емишар, як, нек… Ша чна чи гуьзел тIебиат гьамиша михьиз хуьн!

Райсудин  Набиев