Шаир-полковник

Сулейман-Стальский районда Вини ва Агъа Хъартасрин 2 хуьр ава. Гьа и кьве хуьряй куьч хьайибур гила Мегьарамдхуьруьн районда Хъартас-Къазмайрал, Советский хуьре, Бакуда, Туьркменияда, Къазахстанда, Москвада, маса чкайрани яшамиш жезва.

1970-йисуз юкьван школа куьтягьай Шагьвелед Шагьэ­ми­рович Саидалиева Ива­но­­во шегьердин Госуниверситетдин юридический факультетда кьилин образование къачуна.

1975-йисалай Шагьвеледа Иваново шегьердин Ленинский райондин ОВД-да силисчивиле, ахпани Махачкъала шегьердин Ленинский РОВД-да чIехи силисчивиле кIвалахна.

1999-йисалай саки 13 йисуз Дагъустан Республикадин юстициядин министерствода къуллугъна. Ам Юстициядин полковник я.

Шиирар туькIуьриз ам школада амаз башламишна. Бязи эсерар “Лезги газетдиз” (“Коммунист”) ва “Самур” журналдизни акъатнай.

Эхиримжи кьве йисан ­къене Шагьвелед Шагьэми­ровича вичин шииррин кьуд ктаб чапдай акъуднава. Гзафни-гзаф хайи ватандикай, чи девирда инсанрин кьилел къвезвай гьадисайрикай кхьизва.

Адахъ кхьей затIар мадни ава, мукьвара гьабурни чав агакьда.

Ихьтин ватанэгьли чи ­ара­диз атун, ам са хъартас­вий­рин ваъ, чи вири лезги хвлкьдин кьилин винизвал я.

Салигь Ибрагьимов

Лезги Ватан

ГъвечIи  ятIан ви чилерин сергьятар,

Дережадиз зурба я вун, Ватан зи.

Гуз хьайитIа гьахълувилин къиметар,

Дуьньядилай масан я вун, Ватан зи.

 

Лезгистан я тIвар Ватандин, багьа я.

Ви гьар са накьв, са къванцин кIус къизил я.

Ваз кьегьалар гьар жуьредин парава,

Вун чи уьмуьр, бахт я вун чи, гуьгьуьл я…

Зи муаллимар

Зи сад лагьай муаллимар тир

Исабегни Рамазан.

Абур хуьруьн алимар тир,

Гьисаб кьуртIа гьа заман.

 

Кхьиз, кIелиз авуна чир

Гьа муаллимри сифтедай

Ачухарнай илимдин сир,

Кьил акъуддай дуьнедай.

 

Ахпа хьана заз муаллимар

Гьажибуба, Субхини,

Дидед чIалан — чеб алимар,

Гьуьрмет авай чпизни.

 

Гун хъувунай лезги чIалар

Гьа Лачинов Гьасана.

Эседуллагьд — урус тарсар,

Туначир чун “ксана”.

 

Гъиле туна илимд яракь,

Хас тир жуьре девирдиз,

Гьазурна хьиз, хьухь куьн чIалахъ,

Ракъурнай чун уьмуьрдиз.

 

РикIни ачух, руьгьни ачух,

Муаллим къе чаз герек я.

Ам уьмуьрдин гьамишалугъ

Рак ахъайдай куьлег я!

* * *

Экуь рагъни экуь цав хьуй кьилел ви,

Вун бахтлу яз акун кIанда, Ватан зи.

Мелни-мехъер хьурай Лезги чилел ви,

Макьам ягъиз, къугъурай къе чIагъан зи.

Зи дагълар

Шумуд агъзур йисар я куь уьмуьрар,

Гьич садазни гьакъикъатда хьанач чир.

Квез килигиз, артух хъжез фикирар,

Яраб, куьне хуьзаватIа шумуд сир?!

 

Эхь, сирерай ацIанва куь кукIушар,

КукIушарни элкъвена куь цифер я.

Инсанрилай мукьва я квез бушлухар,

Бушлухризни кукIушар куь сирер я.

 

Гьа икI, куь сир гьич садазни ахъайнач,

Лагьанач хьи я цавариз, чилериз,

Чахъ галазни а сирер гьич апайнач,

Са кIус регьят жедайвал чи рикIериз.

 

Куь кукIушар, рагъ акьурла, гудай нур,

ХъуьтIуьн чIавуз живед басрухд кIевирда.

Садлагьана гьава хьайтIа дагъда чIур,

Дуьзенни кваз гьат хъийида фикирда.

Ватандин рекьер

Зи Ватандин рекьер-хуьлер бинедлай

Багьа я заз, гьа гуьтIуьбур, какурбур.

ЯнатIани камар вири дуьнедлай,

Бегенмиш туш масанра заз акурбур.

 

Гьардаз вичин Ватандин рехъ зурба я,

Гьа Ватандин вацIар, хуьлер, дагъларни,

Гьар лезгидиз дегиш тежер арха я

Лезгистандин къванер, чилер, рагарни.

 

Агъа-Булах багьа я заз Ватандин,

ХибицI-КIамун патахъ хьанвай тарарни.

РикIелай фич я гьич гьа дегь замандин

Афар чрай Чуьмен дидед хьрарни.

 

Пеш авахьна, акъатайла къайи гар,

РикIеллама, гъвечIи чIавуз зулухъди,

Гъун паталди къула кудай кIарасар,

Уьркуьтмишдай ЧIурух-КIамун тамухъди.

 

Эхь, Хъартасрин рекьер язва гуьтIуьбур,

Патахъни я, гьа уьмуьр хьиз инсандин.

Гьабур язва Сад Аллагьди гайибур,

Гьабур хьана кьисметни зи Ватандин.

Шагьвелед Саидалиев