Сегьнедин якъут

Алатай гьафтеда Махачкъалада, Урусрин театрдин чIехи залда, Дагъустандин халкьдин артистка, Лезги театрдин актриса Фаризат Зейналовади «КIанивилелди жуван халкьдиз» лишандик кваз концерт гана.

Лезги манидин сувар вижевайди хьана. Сиве-сивди ацIанвай залди, сегьнедин кьилин игитдиз багъишзавай кьван цуькверин кIунчIари, адан тIварцIихъ лугьузвай кьван алхишри и кардин жигьетдай шагьидвалзавай.

Концерт кьиле тухузвай РД-дин лайихлу артист Руслан Пирвердиева ва Лезги театрдин актриса Амалия Керимовади Фаризат Зейналовадин уьмуьрдин ва яратмишунрин рекьикай куьрелди суьгьбетна.

1964-йисуз Докъузпара райондин Мискискарин хуьре дидедиз хьайи Мегьамедан руш Фаризат Зейналовади Дербентдин хуьруьн майишатдин техникум акьалтIарна, гьа и шегьердин консервийрин комбинатда кIвалахна.

Искусстводихъ ва манияр лугьунихъ авай кIанивили ам сегьнедиз гъана. 1997-йисалай Лезги театрда кIвалахзавай Фаризата 2005-йисуз Дербентдин музыкадин училищедин актерар гьазурдай отделение, 2013-йисуз Дербентдин культурадин институтдин культурологиядин факультет акьалтIарна. 2005-йисуз адаз Дагъустан Республикадин лайихлу артисткадин, 2015-йисуз – халкьдин артисткадин тIварар гана.

«Алама» манидалди машгьур хьайи Фаризат Зейналова алай вахтунда лезги халкьдин рикI алай манидаррикай сад я. Ада вичин тамашачийриз захавилелди руьгьдин чимивал, бажарагъдин устадвал, манидин ширинвал багъишзава. Фаризат Зейналовадиз сегьнедин сирер, тамашачийрин вилик вич тухудай къайда лап хъсандиз чизва. И карди адан бажарагъдин надирвал, таъсир генани артухарзава.

Лагьана кIанда, Фаризат Зейналова эфзел сес авай манидар хьиз, кьетIен хатI авай актрисани я. Театрда кIвалахзавай йисара ада цIудралди образрал чан гъана, абур тамашачийрини хушдиз кьабулнава.

Шаир, филологиядин илимрин кандидат Азиз Мирзебегова вичин «Тамашачийрин рикIер муьтIуьгъарзавай актриса» макъалада Фаризат Зейналовади арадал гъанвай образар фасагьатвилелди, психологизмдалди, назиквилелди тафаватлу жезвайди къейднава. «Гьар са ролда актрисади тамашачидиз вичин рикIин са кIус гузва. Гьавиляй ам тамашачийризни гзаф кIанда», — кхьизва шаирди.

Лагьана кIанда, концертдин сергьятра аваз залдиз атанвайбурун гуьгьуьлар ашукьар тир Шемширани Айдина, Жаклинадини Мегьамед Аликперова, Диляра Надировадини Брембег Гьуьсейнханова ва маса манидарринни шадарна.

Концерт саки пуд сятда давам хьана. Лезги манидал рикI алайбуруз Фаризат Зейналовади мадни манияр тамамарна кIанзавай. Тамашачияр адан ванцихъ вил галамаз, рикIер — шад, гуьгьуьларни хуррам яз хъфена.

«Лезги газет»