Сагърай лугьузва!

И мукьвара кьисметди зун Астрахань шегьердиз ЧУЗ КБ «РЖД — Медицина» махсус центра­диз акъудна. Ина зун чи ватан­­эгьли, бине Докъузпара райондин Миграгърин хуьряй тир илимрин доктор, профессор, машгьур хирург Элдар Абдурагьимович  Кчибегова кьабулна. Гьам себеб яз, ана зи сагъламвилин гьал вири патарихъай ахтармишна, герек дарманар, сагъламвал мягькемардай асул рекьер теклифна.

Зи къайгъуда и больницадин терапиядин отделенидин (заведующий — Маргарита­ Петровна Иванова) саки вири персонал, духтуррилай гатIунна, медсестрайрал къведалди, вири сад хьиз, кIвачел хьана. Маргарита Петровнадиз за кьилди сагърай лугьузва!

Кьилинди ам я хьи, клиникада­ инсандин бедендин вири органар, паяр дериндай ахтармишдай­ алай аямдин лап цIийи ва муракаб техника, технологияр, тадаракар кардик ква. Гьахьтин вини дережадин пешекаррини кIва­лахзава. Заз чир хьайивал, Элдар Абдурагьимови­чалай гъейри, ана хейлин маса да­гъустанви алимрини, духтуррини­ — халисан пеше­карри зегьмет чIуг­ваз­ва­. Абуру агьалийрин патай гьуьрмет, авторитет къазанмишна­ва. Хейлинбурухъ гьуьрметдин чIе­хи­ тIварар ва государстводин маса шабагьар­ ава. Им дамахдай кар я. Абурухъ саки вирибурухъ га­лаз зун а йикъа­ра танишни хьана. Абурун чирвилери, рафтарвилери, чпи чеб тухузвай тегьерди, студентрини алимри, духтуррини медсес­трайри, куьмек кIанз атанвай начагъбуру, куьрелди, саки вирибуру чи ватанэгьлийрин ва санлай клиникадин кьиле авайбурун, пешекаррин гьакъиндай авур рахунар, чкадин газетрай, телевиденидин каналрай а йикъара (Рос­с­ия­­дин АН-дин 300 йис къейдзавайла) акур материалри зун гьейранарна. Сагърай чеб вири!

Ина чи чIехи Ватандин гзаф халкьарин векилри, дуствилелди­, гъил-гъиле кьуна, кIвалахзава. Чахъ, дугъриданни, чIехи илим ва гьахьтин медицинадин, хъсан пешекарарни, рикI михьи инсанарни гзаф ава!

И чар кхьиналди, заз неинки са Астраханда устадвилелди кIва­лахзавай, гьакI чи Ватандин вири пипIера зегьмет чIугвазвай кьегьал рухвайризни рушариз сагърай лугьуз кIанзава.

«Лезги газет» кIелзавай дустаризни, эгер са гьихьтин ятIа начагъвилери, уьзуьрри квек къалабулух кутазватIа, халисан пешекаррин патав вахтунда фин меслят къалурзава. Чи газет  виринра кIелзава, адаз гьуьрметзава!

Чими саламралди, Дербентда­ яшамиш жезвай миграгъви Изафер Мисенович Нурагьмедов.