Са сеферда мектебда

Киш  югъ тир. Зи аялар кьведни мектебдай кIвализ хтана. Абуру чпиз диде-бубайрин собрание авай­дакай хабар гана. Зун, жуван гьа­зурвал акуна, мектебдиз (мер­кезда­ 1-нумрадин мектеб) фена. Са  аял­дин­ собрание акьалтIайла, зун фе­на­ дегьлизда ацукьна. Кьвед ла­гьай­ аял­дин собрание башламишдалди са сят амай.

Вад декьикьани арадай фенач,  10-12 йиса авай хьтин кьве руш,  мек­тебдин гьаятдихъай хтана, зи па­­тавай са тIимил яргъал хьиз куьс­руь­дал ацукьна. Руша­ри куш-кушдалди ихтилатарзавай. Зун гъавур­да­ акьурвал,абур гъвечIи чIавалай санал чIехи хьанвай дустар ва къунши­­яр тир. Са дустуни муькуь­да­­вай  “У вас какой урок?” лагьана ха­бар кьуна. Дус­туни жаваб гана: — “У нас тоже­ родной язык, поэтому я ушла с урока”. — “Ну и правильно!” — къул чIу­­­­гу­на дустуни муькуьдан гафу­нал…­

Аялри лугьузвай гафари абурун ди­де-бубайриз хайи чIал герек­ ава­­­­­чирди, хуш туширди къалур­за­вай­­. И гафарин ван хьайила, за ­р­у­­шариз кьведазни зи мукьув ­ага­­тун тек­лиф­на­. Сифте чеб-чпиз вилер­ экъис­­на ки­­л­игна, ахпа, гьич са гаф­­ни­­ тал­гьа­на­, абур зи патав агат ­хьа­­на ацукь­на. За абурувай тIварар вужар ятIа хабар кьуна. Са рушан тIвар Амина, муь­куь­данни — Па­­ти­мат­­ тир!  Амина — 6, Патимат 7-клас­с­­дин уче­ницаяр я. Хайи чIалан тарс фикирда аваз,за аялриз гзаф суалар гана. Абурун жа­вабриз фикир гайила, аялрин гьич са кIусни тахсир авачирди субут хьана­.

Патиматахъ галаз за артух суьгь­­­­­бетар авунач, вучиз лагьайтIа дарги миллетдин адетар, чIал заз чи­­­дач. Амма ада за Аминадихъ га­лаз­ ийизвай суьгьбетрихъ дикъетдивди яб гузвай. Аялриз за лезги чIа­­­лакай, адетрикай, культурадикай суьгьбетна. Заз яб гайидалай гуь­гъуьниз, тарсунин са пай фен­вай­тIани, сивел мили хъвер алаз,  Аминади вич хайи чIалан тарсуниз хъфида лагьана. Амма адаз муаллимди­хъай кичI авай. Тарсунай катнавайди чиз, хъфейла, мад тарсунай акъу­дун мумкин тир. За рушариз кьведазни ихьтин меслят къалурна:  хъфена,  классдин ракIар гатана, муаллимривай куь тахсирдилай гъил къачун тIалаба, куьн кьабулда абуру. Муаллимри куьн акъу­дайтIа, элкъвена хъша, зун къведа куь куьмекдиз. Аялриз пара шад хьана. Заз сагърай лагьа­на, катиз-катиз чпин классриз хъфена. Рушар элкъвена хтаначир. Зун­ни собрание тухузвай кабинетдиз фена.

Дильмира Ашурбегова