Рушарин акъажунар

26-майдиз Кьасумхуьрел Ахцегьрин хуьряй тир машгьур меценат Нариман Гъазалиеван пишкешар патал «А ну-ка­, девушки» лишандик кваз Дагъустандин халкьарин медениятдиз, адетриз талукьарнавай конкурс кьиле фена.

Ана Агъул, Дахадаеван, Докъузпара, Дербент, Кьурагь,  Ме­гьарамдхуьруьн, Рутул, СтIал Су­­лейманан, Табасаран, Хив рай­­онрин командайри ишти­ракна.

Рушарин дестейри са шумуд­ номинациядай — «Милли­ кьуьлер», «Хайи чилин тарих»­, «Дагъ­­ви дишегьлийрин милли­ парталар» — чпихъ авай алакьу­нар, чирвилер къалурна. Са­ки вири районрин командаяр­ конкурсдиз вини дережада аваз гьазур хьанвай. И кар жюридин­ членрини къейдна. Къейд ийин­ хьи, рушари къалурай нумрай­риз къимет гайибурун арада РД-дин информация­дин ва печатдин Агентстводин руководи­телдин сад лагьай заместитель Наида Мегьамедова­, Дагъустан­дин дишегьлийрин­ Со­юздин председатель Интизар­ Мамутае­ва, «Лезги­ газетдин» кьилин редактор Мегьамед Иб­рагьимов, «Дагъус­тан­дин дишегьли» журналдин кьилин редактор Хамис Шамилова­, РД-дин депутат Шамил Омарован куьмекчи Алигалбац Гьуьсейнов ва СтIал Сулейманан райондин аялрин яратмишунрин кIвалин директор Нариман Османов авай.

Конкурсдин нетижада 1-чка — Мегьарамдхуьруьн, 2-чка СтIал Сулейманан районри кьу­на. 3-чка Табасаран ва Рутул­ районрин командайри чпин ара­да пайна.

Гъалибчийриз ва вири ишти­ракчийриз дипломар, сертификатар, пулдин пишкешар гана. Къейд ийин хьи, конкурс кьиле­ тухун патал пулдин такьатар На­риман Гъазалиева чара авунвай.

Чи мухбир